«Τα εγκαίνια του Ισθμού»

Στα εγκαίνιά του παρευρέθησαν σημαίνοντα πρόσωπα, ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ και η βασίλισσα Όλγα...

Posts navigation