4_ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευφυής γεωργία: Συνάντηση κορυφής στην Στιμάγκα Κορινθίας

Έντονο ενδιαφέρον από την ευρωπαϊκή αμπελουργική κοινότητα Προστιθέµενη αξία στο προϊόν, προτίµηση από τους καταναλωτές, απόκτηση ανταγωνιστικού συγκριτικού πλεονεκτήµατος, διείσδυση σε νέες αγορές, ...

Posts navigation