4_ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενημερωθείτε για προγράμματα με 100% χρηματοδότηση για επιχειρήσεις

0

 

Το Επιμελητήριο Κορινθίας σας καλεί σε ενημερωτική εκδήλωση, που διοργανώνει σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την παρουσίαση των Δράσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 -2020: «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» και «Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9.5.2018 & ώρα 18:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Θα παρουσιαστούν οι δράσεις:

Α) 100% Χρηματοδότηση για επιχειρήσεις

Με δραστηριότητα σε:

– Αγροδιατροφικό τομέα – τρόφιμα – ποτά

– Παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών

– Logistics , Εφοδιαστική αλυσίδα

Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ” , αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με ποσοστό 100%, σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με σκοπό την παροχή κινήτρων σε ΜΜΕ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για αναζήτηση καινοτόμων λύσεων, την μεταφορά τεχνολογίας, τη διάγνωση των αναγκών και την διερεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής τους σε δράσεις ΕΤΑΚ.

Περίοδος Υποβολής Έναρξη: 19/4/2018 Λήξη: 19/6/2018

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ΜΜΕ επιχειρήσεις (Δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης) με κουπόνια καινοτομίας για αγορά σχεδίων μεταφοράς τεχνογνωσίας, διάρκειας έως 12 μηνών με μέγιστο π/υ συνολικής Δημόσιας Δαπάνης έως 15.000€

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Β)  50% Χρηματοδότηση για την εφαρμογή νέων οργανωτικών μεθόδων στις επιχειρηματικές πρακτικές.

Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, αφορά την χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με ποσοστό 50%, σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με σκοπό την εφαρμογή νέων οργανωτικών μεθόδων στις επιχειρηματικές πρακτικές τους, την οργάνωση του χώρου εργασίας και την  εφαρμογή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής ή διανομής μέσω της δημιουργίας / αναβάθμισης εργαστηριών ποιοτικού ελέγχου,  και καινοτομίας στους τομείς που περιλαμβάνονται στη Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας (RIS3) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έχουν περαιτέρω εξειδικευτεί  μέσω της σχετικής  διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Και οι δύο δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.

 

Γραφείο Επικοινωνίας
Ερμού 2, Κόρινθος 20100
Τηλ.: +302741024464

Fax: +302741021173

E-mail : info@korinthiacc.gr

 

 

 

Του σαλονιού και του λιμανιού

Previous article

Τέτοιο χοιρινό δεν έχετε ξαναδοκιμάσει …

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.