4_ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κόρινθος : Πολύτεκνη οικογένεια γλυτώνει το σπίτι της από πλειστηριασμό και πετυχαίνει διαγραφή 70% χρέους

0
Η Κορίνθια Δικηγόρος κα Αγγελική Κωστάρα μας ενημερώνει …  
Ειρηνοδικείο Κορίνθου αρ. απόφασης 185/2017: Η απόφαση ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με την καταβολή του 30% της υπολειπόμενης οφειλής μετά τη καταβολή των δόσεων του άρθρου 8 παρ. 2 για τρία έτη ύψους  12.602,52 ευρώ και διαγράφεται το 70% του υπολοίπου της οφειλής.
Συγκεκριμένα, ο αιτών ηλικίας 49 ετών είναι έγγαμος με τέσσερα τέκνα δυο εκ των οποίων είναι ανήλικα. Εργάζεται ως δημοτικός υπάλληλος και η σύζυγός εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος. Η συνολική οφειλή του στις αντιδίκους πιστώτριες ανέρχεται στο ποσό των 108.515,94 ευρώ.
Έχει στην πλήρη κυριότητα του ένα αστικό ακίνητο ήτοι ένα διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90,94 τ.μ με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 488,24/1000 που αντιστοιχεί σε 294,12 τ.μ (επί του οικοπέδου). Το ακίνητο αυτό αποτελεί την πρώτη και κύρια κατοικία του αιτούντος και η αντικειμενική του αξία ανέρχεται στο πόσο των 35.812,61 ευρώ (26.047,81 ευρώ κατοικία και 9.764,80 ευρώ το ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο).
Πλέον τούτου έχει στην πλήρη κυριότητα του ένα αγροτεμάχιο συνολικής εκτάσεως έξι στρεμμάτων με την εντός αυτού αγροτική αποθήκη συνολικής επιφάνειας δέκα τ.μ.(10 τ.μ), στο οποίο στο παρελθόν λειτουργούσε θερμοκήπιο, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 7.500 ευρώ το οποίο δεν κρίνεται πρόσφορο για εκποίηση καθότι δεν πρόκειται να προκαλέσει το αγοραστικό ενδιαφέρον  ούτε θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών.
Τέλος έχει στην κυριότητα του σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου δυο οχήματα τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες μετακίνησης της οικογένειάς του.
Το δικαστήριο ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος για τρία έτη (36 μήνες) με μηνιαία δόση ποσού τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€) συμμέτρως διανεμομένου μεταξύ των οφειλών η καταβολή των οποίων θα αρχίσει τον επόμενο μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης.
Μετά την πάροδο των τριών ετών θα έχει καταβάλει στους πιστωτές το συνολικό ποσό των 12.602,52 ευρώ ενώ παραμένει ανεξόφλητο το ποσό των 95.913,42 ευρώ.
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος και επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας στην πιστώτρια, η οποία είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη, το ποσό των 198,96 ευρώ μηνιαίως για δώδεκα έτη, ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του ήτοι 28.650 ευρώ. Συνολικά καταβάλει το 30% της οφειλής ενώ διαγράφεται το 70%.
(Η απόφαση και η περίληψή της δημοσιεύονται με επιμέλεια της Δικηγόρου Κορίνθου Αγγελικής Κωστάρα από Δικηγορική Εταιρία ΑΓ. ΚΩΣΤΑΡΑ – ΑΓ.ΤΣΙΦΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)

Τριάντα ημέρες απομένουν για να ολοκληρώσουν οι Δήμοι την υποχρέωση των οικιστικών ορίων στους δασικούς χάρτες

Previous article

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στο αρχαίο θέατρο Σικυώνος

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.