ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου που αναβλήθηκε – Στο επίκεντρο η αντικατάσταση Κουτσογκίλα

0

Για την Δευτέρα το απόγευμα προγραμματίστηκε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κορινθίων, το οποίο αναβλήθηκε την Τετάρτη, λόγω έλλειψης απαρτίας.

Στο δημοτικό συμβούλιο το πιο σημαντικό θέμα αφορά “- “την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του”.

Ουσιαστικά, πρόκειται, όπως έχει γραφεί, για την αντικατάσταση του Θέμη Κουτσογκίλα από την θέση του προέδρου του ΚΕΠΑΠ, αφού δεν απάντησε στην πρόσκληση του δημάρχου να δηλώσει καθαρά ότι θα συμπορευτεί με την “Συμμαχία Πολιτών” και στις επόμενες εκλογές.

 1.  Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2022
 2. Επιβεβαίωση εγκεκριμένων θέσεων μόνιμου προσωπικού του Δήμου στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023.
 3. Αύξηση του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ καθαριστριών (σχολικών μανάδων).
 4. Κατανομή ποσού 215.790,00€ (Α’καταναμή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας, έτους 2023 και αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων
 5. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋττολοησμού Δ’ Τριμήνου ται οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 6. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
 7. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσroυ δικηγόρου
 8. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσκιυ δικηγόρου
 9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμμστος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023
 10. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου
 11. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Κορrvθίων
 12. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού
 13. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σολυγείας
 14. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Τενέας.
 15. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΑΑΤΑΚΙΟΥ»
 16. Καθορισμός τιμής μονάδας για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 252 στο Ο.Τ 209 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιoχής “Αγ. Γεωργίου” του Δήμου Κφrvθίων.
 17. Κυθυμκιμύς ιιμής μπνάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Ειρήνης-Θεοφανώς Καρσιώτη του Παναγιώτη και της Αικατερίνης με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 01 στο Ο.Τ 777 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα -Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.
 18. Καθορισμός τιμής μονάδας για τη προσκύρωση εδαφικού τμήμστος στην αρχική ιδιοκτησία τους με αρ.κτ. 0506046, όπως προβλέπεται από την Πράξη Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης της Κορίνθου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα», ώστε να ολοκληρωθεί το τελικό οικόπεδο το οποίο τους αποδίδεται με αρ. 01 στο ΟΤ.714.
 19. Χορήγηση άδειας αποτμησης -υποβιβασμού πεζοδρόμιου έμπροσθεν εισόδου – εξόδου ιδιωτικών χώρων στάθμευσης επί της οδού Δερβενακίων με αρ. 64 στην πόλη της Κορίνθου.
 20. Χορήγηση άδειας αποτμησης -υποβιβασμού ττεζοδρόμιου έμπροσθεν εισόδου – εξόδου ιδιωτικών χώρων στάθμευσης επί της οδού Λ. Αθηνών με αρ.118 στην πύλη της Κορίνθου
 21. Αίτημα χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Κολοκοτρώνη 77 στην πόλη της Κορίνθου.
 22. Αίτημα χορήγησης μιας αποκλειστικής θέσης στάσης – στάθμευσης στην οδό Ερμού 47 στην πύλη της Κφίνθου.
 23. Αίτημα χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Γ. Παπανδρέου με αρ. 41 στη πόλη της Κορίνθου.
 24. Αίτημα χορήγησης άδειας τοποθέτησης 1° μετρητικού -Ρυθμιστικού Σταθμού φυσικού σταθμού στην πόλη της Κοροθου
 25. Αίτημα χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου της εταιρείας ·HENGAS Α.Ε.’ στο οδικά δίκτυο του Δήμου Κορινθίων.
 26. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών του Ο.Τ 40, στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής “Αμόνι” του Δήμου Κορινθίων
 27. Ονομστοδοσία ανώνυμης οδού μεταξύ των οδών Αισχύλου και Παρθενώνος στη περιοχή «Αγίας Άννας -Συvοικισμού», μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006
 28. Ονοματοδοσία οδού στη περιοχή «Παλαιά Γέφυρα». Κοιvότητας Κορίνθου, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθφυ 8 τoυ Ν. 3463/2006
 29.  Ονομστοδοσία ανώνυμης οδού (παλαιό τμήμα Επαρχιακής οδού Κορίνθου -Εξαμιλίων) στην εκτός περιοχή με τα τoπωνύμια «ΤΡΥΠΟΥ- ΝΕΓΡΗ», μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής τoυ άρθρου 8 του Ν. 3463/2006
 30. Έγκριση διεξαyωγής τoυ 4°’ Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος ANCIENT MYCENAEN TRAIL RUN 2023 και τη διέλευση από ειδικές δκιδρομές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων
 31. Διαγραφές οφειλών από χρηματικό κατάλογο εισφοράς σε χρήμα
 32. Κοπή δέντρων στη περιοχή ΚΑΝΤΑΡΕ (ΑΡΧΑΙΟ ΛΙΜΑΝ Ι)
 33. Παραχώρηση κοινοχρήστoυ χώρου στο πεζόδρομο ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΟΝΗ, για πολιτιστική εκδήλωση αττδ το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Σχολικά πρωταθλήματα σκακιού στην Κόρινθο

Previous article

Οι εκπληκτικές Κατακόμβες της Κορινθίας που θα ζήλευε ο Indiana Jones

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.