4_ΚΟΙΝΩΝΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1 εκ. Ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας στο Δήμο Λουτρακίου για προστασία από τις μέδουσες

0

 

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξη Χαρίτση εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Προστασία Κολυμβητικών Περιοχών από πληθυσμιακές εξάρσεις μεδουσών κατά μήκος των ακτών Λουτρακίου, Σχίνου και Λίμνης Βουλιαγμένης, μέσω προμήθειας και τοποθέτησης προστατευτικού πλωτού διχτυωτού συστήματος για δέκα (10) έτη» με προϋπολογισμό 1.000.000€, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018.

Η απόφαση αυτή υλοποιείται, στα πλαίσια της υλοποιησης των  αποφάσεων του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου της Πελοποννήσου, η οποία είναι αποτέλεσμα των προτάσεων των βουλευτών Κορινθίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α,της κινητοποίησης και των προτάσεων που υπέβαλαν οι φορείς της περιοχής (δήμος Λουτρακίου, Λιμενικό Ταμείο, Ένωση Ξενοδόχων, Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου, Ενώσεις Εμπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελματιών, κ.λπ.), καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων, επιστημονικοί σύλλογοι και εμπειρογνώμονες που κλήθηκαν και συμμετείχαν στην ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος για τον Κορινθιακό Κόλπο (15/06/2017). Παράλληλα συνιστά απτή απόδειξη των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η κυβέρνηση προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανάγκη προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου, με στόχοτην διατήρηση της βιοποικιλότητας, την λήψη μέτρων για την μείωση της ρύπανσης και της μόλυνσης, και την αναστροφή της υπεραλίευσης προς όφελος των οικονομικών, των περιβαλλοντικών και των συμφερόντων των πολιτών της περιοχής.

Το εν λόγω μέτρο συνιστά μια αρχική προσωρινή λύση το οποίο εντάσσεται σε σειρά μέτρων για την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου, ο οποίος, όπως δήλωσε προσφάτως και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτης Φάμελλος, διαθέτει σημαντικό οικολογικό απόθεμα, βιοτόπους και προστατευόμενα είδη, που τεκμηριώνουν απόλυτα την ένταξή του στις προστατευόμενες περιοχές Natura.Υπενθυμίζεται ότι με τον Νόμο 4519/2018 για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών/ΦΔΠΠ, συστήθηκε Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τον Κορινθιακό Κόλπο, ο οποίος θα καλύψει έκταση 266.607,27 εκταρίων (2.670 στρέμματα ή 2.670.000 τετραγωνικά μέτρα), ξεκινώντας από το Αίγιο και καλύπτοντας την Ναύπακτο, την Ιτέα, το Γαλαξείδι, την Ακροκόρινθο, τα παράλια των Γερανείων και βέβαια τον Κορινθιακό Κόλπο. Η ένταξη του Κορινθιακού Κόλπου στους ΦΔΠΠ θα έχει τεράστια θετική επίδραση στην προστασία της χλωρίδας και πανίδας του Κόλπου, θα συμβάλλει καταλυτικά στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού για τις ανάγκες και τις προδιαγραφές προστασίας αυτού του πολύτιμου φυσικού πόρου και επίσης θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη λύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μεδουσών που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια.

Η απόφαση για την τοποθέτηση πλωτού διχτυωτού συστήματος κατά μήκος της ακτής θα οριοθετεί μια ασφαλή περιοχή κολύμβησης αποτρέποντας την είσοδο μεδουσών στην προστατευόμενη περιοχή. Σημειώνεται ότι το δίχτυ δεν καταργεί το κοινόχρηστο του αιγιαλού, γίνεται με απλή αγκύρωση και όχι πάκτωση στον πυθμένα με υλικά κατασκευής που δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και με ασφαλή και επαρκή φωτοσήμανση που διασφαλίζει την ασφαλή κίνηση των πλωτών μέσων σύμφωνα με τους κανονισμούς του Διεθνούς Ναυτιλιακού Συστήματος.

Η πληθυσμιακή έκρηξη των μεδουσών αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό οικολογικό και περιβαλλοντικό ζήτημα, το οποίο συνδέεται ταυτόχρονα με την κλιματική αλλαγή, τη θερμοκρασία των θαλασσών και τα θαλάσσια ρεύματα, αλλά και την υπεραλίευση και τη θαλάσσια ρύπανση. Επιδρά σε σημαντικό βαθμό στην οικονομική και αναπτυξιακή δραστηριότητα των περιοχών που πλήττονται και γι’ αυτό είναι αναγκαία και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπισή του. Με δεδομένο λοιπόν ότι η προστασία του Κορινθιακού Κόλπου συνιστά ένα μακροχρόνιο και εξαιρετικά απαιτητικό ζήτημα με το οποίο η πολιτεία οφείλει να ασχοληθεί σε συστηματική και ολοκληρωμένη βάση, η κυβέρνησηλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και προβλημάτων και παράλληλα σχεδιάζει μέτρα και εργάζεται για την περιβαλλοντική προστασία και αειφορία της ευρύτερης περιοχής.

Κιάτο : Πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του

Previous article

Οι Κορίνθιοι πήγαν Μέγαρο για … Opus Femina !

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.