2_ΕΛΛΑΔΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους Δήμους για την δημοτική αστυνομία

0

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους Δήμους ότι “με τις διατάξεις του ν. 5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία,Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» του Υπουργείου Εσωτερικών (Α ́230), αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημοτικής αστυνομίας των δήμων, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πρόσληψης του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, καθώς και τις ασκούμενες αρμοδιότητες σε συνάρτηση με το μόνιμο πληθυσμό του δήμου, την έκτασή του και τη στελέχωση των υπηρεσιών του (άρθρο 4 του νόμου).”

Βία και έγκλημα: γέμισε το Αλεξάνδρειο για την συζήτηση

Previous article

Σχολεία: Επιστροφή στα θρανία εν μέσω «τριδημίας» – Τι ισχύει με τις απουσίες

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.