ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μέχρι τις 10 Ιανουαρίουη υποβολή των αιτήσεων για την έκτακτη ενίσχυση κτηνοτρόφων – Οδηγίες υποβολής αιτήσεων

0

Οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης των κτηνοτρόφων για την αγορά ζωοτροφών δημοσίευσαν οι διαχειριστικές αρχές του ΥπΑΑΤ.

Χρήστες της εφαρμογής είναι οι δικαιούχοι του Μέτρου 22 το οποία αφορά στους κλάδους αιγο-προβατοτροφίας και βοοτροφίας (Υπομέτρο 1 & 2), καθώς επίσης και στους κλάδους πτηνοτροφίας (αυγοπαραγωγές ή/και κρεοπαραγωγές όρνιθες) και χοιροτροφίας (Υπομέτρο 2).

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα, ξεκίνησε με μια καθυστέρηση πέντε περίπου ημερών και ως εκ τούτου δόθηκε η παράταση ως τις 10 του μήνα.

Όπως τονίζεται τα δεδομένα για κάθε εκμετάλλευση έχουν προ-αντληθεί και συμπληρωθεί στην εφαρμογή της υποβολής αίτησης στήριξης ως εξής:

Για την αιγο-προβατροφία χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της ΕΑΕ 2021 ,όπως αυτά προσδιορίζονται κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους στις 15 Οκτωβρίου 2022, ή το πιο πρόσφορο έτος αναφοράς για τις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, βάσει του αριθμού ενήλικων ζώων (θηλυκά ή/και αρσενικά ηλικίας μεγαλύτερης του ενός έτους).

Για τη βοοτροφία χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της ΕΑΕ 2021,όπως αυτά προσδιορίζονται κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους στις 15 Οκτωβρίου 2022, ή το πιο πρόσφορο έτος αναφοράς για τις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, βάσει του αριθμού ζώων χωρίς καμία διάκριση ως προς την παραγωγική κατεύθυνση (γαλακτοπαραγωγής, κρεοπαραγωγής), ως προς την ηλικία και το φύλο του βοοειδούς που εκτρέφεται.

Για την αυγοπαραγωγό πτηνοτροφία χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) για την αδειοδοτημένη δυναμικότητα εκτροφής ορνίθων του γένους GallusGallus και ίσχυαν κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Για την κρεοπαραγωγό πτηνοτροφία χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα πραγματοποιηθεισών σφαγών που δηλώθηκαν στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ για το έτος 2021και ίσχυαν κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Για τη χοιροτροφία χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα συνολικού βάρους σφαγίου που δηλώνεται στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ για τις πραγματοποιηθείσες σφαγές για το έτος 2021 και ίσχυαν κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Διαβάστε το Εγχειρίδιο Εφαρμογής (πατήστε εδώ)

Πηγή: agrotypos.gr Παϊσιάδης Σταύρος

Γόρδιος δεσμός η γραμμή προαστιακός – Κόρινθος – Τι αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο για την δημοτική συγκοινωνία (video)

Previous article

Σήμερα οι υπογραφές για την Ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο Αστεροσκοπείου Κρυονερίου (ΒΙΝΤΕΟ)

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.