ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Νίκος Ταγαράς: Επίσημη ένταξη της Πράξης «Χωριστή Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

0

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε:

«Με Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, εγκρίθηκε σήμερα η χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Xωριστή διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης» με δικαιούχο το Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και προϋπολογισμό 657.048€.Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

 

Στο πλαίσιο της βιώσιμης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προχώρησε στην διαμόρφωση της πράξης που περιλαμβάνει τη δημιουργία δικτύου χωριστής συλλογής οικιακών βιοαποβλήτων και πρασίνων αποβλήτων στο σύνολο του Δήμου και μεταφορά τους προς κομποστοποίηση, καθώς και την ανάπτυξη της οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο. Η υλοποίηση της πράξης θα ξεκινήσει στις 15-2-2023 και θα ολοκληρωθεί έως τις 31-12-2023»

 

Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Βλάσης Τσιώτος, δήλωσε:

 

«Για το Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης η βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί προτεραιότητα. Ο Δήμος μας καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις που αφορούν στην διαχείριση του συνόλου των βιοαποβλήτων που παράγονται εντός των ορίων του. Αυτές οι προκλήσεις παρέχουν ευκαιρίες και δημιουργούν κίνητρα για την ανάπτυξη ενός πιο ολοκληρωμένου και βιώσιμου συστήματος διαχείρισης των διαφορετικών υλικών που μπορεί να επιφέρουν μια σειρά από περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη και να συμβάλει σημαντικά στην απομάκρυνση του υφιστάμενου συστήματος από τις παραδοσιακές, μη βιώσιμες προσεγγίσεις που έχουν ως βάση τους την υγειονομική ταφή. Βασιζόμενος σε αυτή την λογική ο Δήμος προχώρησε στην διαμόρφωση και υποβολή της πράξης, για την τελική έγκριση της οποίας υπήρξε καθοριστική και η συμβολή του Υφυπουργού Νίκου Ταγαρά.»

 

Πληροφορίες Πράξης

 

Η πράξη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο δυο υποέργων με τα εξής παραδοτέα:

Το Υποέργο 1 αφορά τις προμήθειες ειδών για την χωριστή διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και συγκεκριμένα:

Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

 • Προμήθεια 5.000 κάδων κουζίνας 10LT
 • Προμήθεια 400 κάδων δίτροχων 240LT
 • Προμήθεια 100 κάδων δίτροχων 360LT
 • Προμήθεια 10 κάδων τετράτροχων 660 LT
 • Προμήθεια 230.000 κομποστοποίησιμων σακουλών 10 LT
 • Προμήθεια 300 κάδων κομποστοποίησης 400 LT

Β «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 10 Μ3»

Γ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ»

Υποέργο 2:

«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

 • Κεντρικό μήνυμα / λογότυπος
 • Ηλεκτρονική καμπάνια
 • Περίπτερο ενημέρωσης
 • Εκδηλώσεις
 • Δημιουργία, εκτύπωση και διανομή Γενικού Ενημερωτικού φυλλαδίου
 • Αφίσα
 • Δημιουργία, εκτύπωση και διανομή Ειδικών Εντύπων οδηγιών
 • Αυτοκόλλητα κάδων
 • Επιστολές
 • Εκπαίδευση στελεχών δήμου
 • Σχολικές δραστηριότητες

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ: Εβδομάδα Χριστουγεννιάτικων δράσεων από τα ΚΑΠΗ…

Previous article

Ψυχογιός: “Καταστροφική η αύξηση 8% των ασφαλιστικών εισφορών που έρχεται από τη ΝΔ”

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.