ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα την Τρίτη 29 Νοεμβρίου

0

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 29η Νοεμβρίου 2022 Τρίτη και ώρα 06:30 μ.μ. , στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β κατά τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74    του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή: α) ποσού για αποζημίωση μελών γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και β) συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 25,00€ για Τέλη κυκλοφορίας φορτηγού τύπου  FUSO CANTER.
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για εγγραφή: α) ποσού 3000,00€ (έσοδο-έξοδο) για δικαιώματα υπέρ  του ΤΠ&Δ  β) ποσού 1801,61€ (έσοδο-έξοδο) για  ενδιάμεσους τόκους που αφορούν τη δανειακή σύμβαση μεταξύ Δήμου Νεμέας και Τ.Π.& Δ. για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ».
  3. Περί: Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών μονάδων Δήμου Νεμέας Α/θμιας  και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.
  4. Περί: Αιτήσεως του Προέδρου και των κατοίκων της Κοινότητας Αηδονίων για μείωση παγίου ύδρευσης.
  5. Έγκριση της αριθμ.4/16/06-06-2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» με θέμα Τροποποίηση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του ΝΠΔΔ  έτους 2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Αυτές οι δύο Ελληνικές κυκλικές λίμνες κρύβουν ένα μυστήριο εδώ και 12.500 χρόνια

Previous article

Tα ζητήματα διαχείρισης νερού και του Φράγματος του Ασωπού έρχονται στο περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου την προσεχή Δευτέρα.

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.