ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ: Διαγραφή από τα μητρώα, στέρηση επιδομάτων και πρόστιμο έως και 10.000 €

0
Σκληρές ποινές προβλέπονται για τους ανέργους που θα «κοροϊδέψουν» τη ΔΥΠΑ π. ΟΑΕΔ είτε για να λάβουν επιδόματα είτε να μην δηλώσουν παρουσία.

Ειδικότερα απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ Σπύρου Πρωτοψάλτη προβλέπει μεταξύ άλλων – διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και στέρηση δικαιώματος επανεγγραφής για χρονικό διάστημα έξι μηνών:

  • Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, εντός δώδεκα μηνών, χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για δύο έτη.
  • Επιδόματα και χρηματικές παροχές που έχουν καταβληθεί σε μία τέτοια περίπτωση αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και, με πράξη του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας, τη σοβαρότητα της παράβασης και την τυχόν επανάληψή της.
  • Η παράλειψη ή εκπρόθεσμη δήλωση παρουσίας των επιδοτουμένων ανέργων συνεπάγεται τη στέρηση των μηνιαίων επιδομάτων που εμπίπτουν στον μήνα παρουσίας.

Αναλυτικότερα:

1. Η σκόπιμη παραπλάνηση των υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., μέσω δήλωσης ψευδών στοιχείων, τα οποία δηλώνει ο αναζητών εργασία κατά την εγγραφή και παραμονή του στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. επιφέρει προσωρινή διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονική διάρκεια ανάλογη με τη βαρύτητα της παράβασης.

2. Η παράλειψη του αναζητούντος εργασία να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του εντός διαστήματος είκοσι ημερών από την ημερομηνία που ανακύπτει ο λόγος επικαιροποίησης και οπωσδήποτε κατά την επόμενη ανανέωση της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. ή την επόμενη δήλωση παρουσίας του επιφέρει με πράξη του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., προσωρινή διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονική διάρκεια ανάλογη με τη βαρύτητα της παράβασης.

3. Η ταυτόχρονη εγγραφή και παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ενώ απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολουμένου ή ανεξαρτήτως απασχολουμένου επιφέρει
διαγραφή και στέρηση δικαιώματος επανεγγραφής για 6 μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, εντός 12 μηνών, χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για δύο έτη.

4. Για την παράλειψη ή η εκπρόθεσμη ανανέωση της ισχύος της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων προβλέπεται διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. με ημερομηνία την ημερομηνία που συντρέχει ο λόγος διαγραφής.

5. Η παράλειψη δήλωσης παρουσίας ή εκπρόθεσμη δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων συνεπάγεται τη στέρηση των μηνιαίων επιδομάτων που εμπίπτουν στον μήνα παρουσίας. Επίσης η παράλειψη δήλωσης σε μήνα υποχρεωτικής παρουσίας, συνεπάγεται ότι το δικαίωμα είσπραξης των δύο πρώτων μηνών του επόμενου τριμήνου κατοχυρώνεται με τη δήλωση παρουσίας στον αμέσως επόμενο μήνα υποχρεωτικής παρουσίας.

Η παράλειψη δήλωσης παρουσίας για δύο συνεχόμενα διαστήματα υποχρεωτικής παρουσίας επιφέρει τη διακοπή της επιδότησης από την πρώτη ημέρα του μηνιαίου επιδόματος που αντιστοιχεί στο πρώτο εκ των δύο συνεχόμενων διαστημάτων.

6. Η εκπρόθεσμη ενημέρωση ή παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α. για τη συνδρομή άλλων λόγων διαγραφής, εκτός των λόγων διαγραφής επιφέρει διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. με ημερομηνία την ημερομηνία που συντρέχει ο λόγος διαγραφής και στέρηση δικαιώματος επανεγγραφής για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Εφόσον ο αναζητών εργασία λαμβάνει επιδόματα ή παροχές, προβλέπεται στέρηση της αξίωσης για την είσπραξη του ποσού που αναλογεί στον μήνα που εμφανίζεται ο λόγος επιβολής της συνέπειας.

Στην περίπτωση που για δεύτερη φορά κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου χρόνου επιδότησης, προκύψουν λόγοι επιβολής συνέπειας, προβλέπεται στέρηση της αξίωσης για την είσπραξη δύο μηνών (του τρέχοντος και του επόμενου), ενώ εάν υπάρξει και τρίτη φορά λόγος επιβολής συνέπειας, γίνεται διακοπή της επιδότησης και διαγραφή της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. με εκ νέου κατοχύρωση του δικαιώματος επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. μετά από 30 ημέρες.

7. Η μη εμφάνιση του αναζητούντα εργασία, κάθε φορά που προσκαλείται ή η μη εμφάνισή του στα προκαθορισμένα ραντεβού με τον εργασιακό σύμβουλο επιφέρει διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. με ημερομηνία την ημερομηνία που συντρέχει ο λόγος διαγραφής και στέρηση δικαιώματος επανεγγραφής για χρονικό διάστημα 30 ημερών.

Εφόσον ο αναζητών εργασία λαμβάνει επιδόματα ή παροχές, προβλέπεται στέρηση της αξίωσης για την είσπραξη του ποσού που αναλογεί στον μήνα που εμφανίζεται ο λόγος επιβολής της συνέπειας. Στην περίπτωση που για δεύτερη φορά κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου χρόνου επιδότησης, προκύψουν λόγοι επιβολής συνέπειας, προβλέπεται στέρηση της αξίωσης για την είσπραξη δύο (2) μηνών (του τρέχοντος και του επόμενου), ενώ εάν υπάρξει και τρίτη φορά λόγος επιβολής συνέπειας, γίνεται διακοπή της επιδότησης και διαγραφή της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. με εκ νέου κατοχύρωση του δικαιώματος επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. μετά από τριάντα (30) ημέρες.

8. Η παράλειψη της κατάρτισης ψηφιακού ΑΣΔ ή της αναθεώρησής του, σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο της Δ.ΥΠ.Α. επιφέρει διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για έξι μήνες.

9. Η μη συμμετοχή σε δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που του υποδεικνύονται από τη Δ.ΥΠ.Α. προβλέπει διακοπή της καταβολής των παροχών και διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για έξι μήνες

10. Η άρνηση αποδοχής από τον αναζητούντα εργασία τριών (3) προτάσεων για την κάλυψη θέσεων εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό ΑΣΔ. προβλέπει διακοπή της καταβολής των παροχών και διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για δυο (2) έτη.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: WATT+VOLT Το Mare West Retail Park γίνεται μέλος του δικτύου Chargespot

Previous article

Σύγχρονα δουλεμπορικά γραφεία καταγγέλει το Συνδικάτο Γάλακτος Αργολίδας, Κορινθίας

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.