ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Έτοιμος να καταθέσει φάκελο χρηματοδότησης για την υδροδότηση στο Αμόνι ο δήμος Κορινθίων

0

Ζήτημα χρόνου φαίνεται πως είναι να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει τους κατοίκους του οικισμού Αμόνι στην Σολυγεία, καθώς ο δήμος Κορινθίων και η ΔΕΥΑΚ είναι έτοιμες να καταθέσουν στο αρμόδιο υπουργείο, μέχρι το τέλος του χρόνου, τον φάκελο του έργου με τον οποίο θα αιτηθούν την χρηματοδότησή του. Αυτό προκύπτει από την επικοινωνία που είχε το Korinthia.net.gr τόσο με τον δήμαρχο Βασίλη Νανόπουλο και τον διευθυντή της ΔΕΥΑΚ Δημήτρη Παπαγεωργίου, όσο και με την πρόεδρο του συλλόγου των οικιστών Μαρίνα Βαμβακά.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος, αλλά και ο νέος διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Δημήτρης Παπαγεωργίου -μιλώντας στο korinthia.net.gr- ξεκαθάρισαν ότι ο δήμος έχει στον σχεδιασμό του να κάνει το έργο της υδροδότησης μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια, με νέα μελέτη, που θα περιλαμβάνει και άδεια περιβαλλοντικών όρων. Το πρόβλημα είναι να βρεθεί χρηματοδότηση, αφού από πόρους της ΔΕΥΑΚ ή του δήμου, όπως θα δούμε παρακάτω, δεν μπορεί να γίνει.

«Αυτή την στιγμή είμαστε στην φάση της κατάρτισης του σχετικού φακέλου για να βρούμε χρηματοδότηση μέσα από κάποιο πρόγραμμα. Από την στιγμή που θα βρούμε χρηματοδότηση, η μελέτη σε έξι περίπου μήνες μπορεί να είναι έτοιμη, αλλά η περιβαλλοντική αδειοδότηση θα πάρει περισσότερο χρόνο…», λέει ο κ. Παπαγεωργίου.

Από τη μεριά της η κυρία Βαμβακά που μίλησε επίσης στο korinthia.net.gr επιβεβαίωσε πως είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον κ. Νανόπουλο: «Γνωρίζω πως αυτή την στιγμή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία κατάρτισης του φακέλου χρηματοδότησης. Στόχος είναι ο φάκελος να είναι έτοιμος μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά αν δεν καταστεί εφικτό, ίσως πάει πιο πίσω. Το θετικό είναι, όμως, ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία και γι’ αυτό είμαστε ικανοποιημένοι».

Το ιστορικό του έργου

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για να λυθεί ένα πρόβλημα σχεδόν 50 χρόνων. Όλα ξεκίνησαν το 1966 από τον οικισμό που δημιούργησαν τα μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ο.Σ.Υ.Τ.Ε.), που αγόρασαν μία έκταση στο Αμόνι της Σολυγείας, η οποία τότε δεν αποτελούσε καν δήμο, παρά ήταν τμήμα της ευρύτερης κοινότητας του Σοφικού.

Ο Ο.Σ.Υ.Τ.Ε., σύμφωνα με το Νόμο περί Συνεταιρισμών, είχε την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των έργων υποδομής (διάνοιξη οδών, οδικό δίκτυο, σύνδεση με ηλεκτρικό και τηλεφωνικό Δίκτυο, καθώς και δίκτυο ύδρευσης). Τα περισσότερα από αυτά τα έργα δεν έγιναν ποτέ από τους οικιστές, ώσπου το 2011, (με το Νόμο 4030/2011 άρθρο 39 παράγραφος 13) η αρμοδιότητα για την εκτέλεση των έργων Υποδομής, μεταφέρθηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και εν προκειμένω στο Δήμο Κορινθίων.

Λέει συγκεκριμένα το εν λόγω άρθρο:
παρ. 13. Οι προϋφιστάμενοι της 16.1.1984 Ο.Σ. με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του Ν. 1667/1986. Όσοι από αυτούς δεν έχουν ολοκληρώσει μέχρι σήμερα τα έργα υποδομής, οφείλουν να τα ολοκληρώσουν είτε οι ίδιοι είτε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 – 7 μέσα σε δώδεκα μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας την ολοκλήρωση των έργων αναλαμβάνουν αυτοδίκαια και αποκλειστικά οι οικείοι Ο.Τ.Α..

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο και άρθρο, αλλά στις παραγράφους 4 και 5 αναφέρεται ότι το κόστος των έργων επιβαρύνονται οι ίδιοι οι οικιστές:
παρ 4.“οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγονται οι εκτάσεις των Ο.Σ. μπορούν να αναλάβουν να εκτελέσουν ή να ολοκληρώσουν τα έργα τεχνικής υποδομής, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες έργων, τις πολεοδομικές μελέτες και τα αντίστοιχα προγράμματα ολοκλήρωσης αυτών. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ο.Σ., καθώς και απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α..

παρ. 5Στην περίπτωση της παραγράφου 4 το αντισταθμιστικό μέτρο της απαλλαγής των Ο.Σ. από την εισφορά σε χρήμα παύει να ισχύει. Για την κατασκευή των έργων τεχνικής υποδομής επιβάλλεται υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. η καταβολή χρηματικού ποσού, το οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Α. και εισπράττεται με τη διαδικασία περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Υπόχρεοι σε καταβολή του παραπάνω χρηματικού ποσού είναι οι ιδιοκτήτες των συνεταιρικών μερίδων, όπως αυτές έχουν υλοποιηθεί από την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που έχουν αδιανέμητες συνεταιρικές μερίδες στην ιδιοκτησία τους. Το ύψος του ποσού αυτού τελεί σε αναλογία με την αξία των έργων που θα κατασκευαστούν“).

«Δεν μπορεί να γίνει με πόρους του δήμου το έργο»

Ο άνθρωπος που γνωρίζει όσο κανείς άλλος το θέμα, ο τέως διευθυντής της ΔΕΥΑ Κορίνθου Αντώνης Καραμανλής, μιλώντας στο korinthia.net.gr, αναφέρει: «αν θέλουμε να βάλουμε όλη την υπόθεση σε μία πρόταση θα πρέπει να πούμε ότι οι κάτοικοι στο Αμόνι δικαιούνται νερό, όπως κάθε άλλος πολίτης. Το ζήτημα είναι ποιος θα πληρώσει το δίκτυο που θα κατασκευαστεί...», αναφέρει ο κ. Καραμανλής.

Ο κ. Καραμανλής τονίζει ακόμα ότι πράγματι η αρμοδιότητα για την εκτέλεση των έργων υποδομής, μεταφέρθηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: “Αλλά ΜΟΝΟ η αρμοδιότητα εκτέλεσης. Γιατί σύμφωνα με τον νόμο 1069/80 και τον Κανονισμό Ύδρευσης των ΔΕΥΑ, το κόστος για την επέκταση των δικτύων, ή την κατασκευή νέων, επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες. Έτσι εκτελούνται τα έργα σε όλη την Ελλάδα μέχρι σήμερα κι έτσι εκτελέστηκαν τα έργα της ΔΕΥΑΚ στην Κόρινθο…”.

Ο κ. Καραμανλής υπενθυμίζει ότι μπορεί τα έργα υποδομής να έχουν περάσει στην ευθύνη του δήμου, όμως σε κάθε περιοχή που μπαίνει στο Σχέδιο Πόλεως, οι κάτοικοι συνεισφέρουν σε γη και χρήμα για να γίνουν τα απαιτούμενα έργα υποδομής. Αναφέρει μάλιστα το παράδειγμα δύο οικισμών, της Siemens και του οικισμού Συνοδινού οι κάτοικοι των οποίων έφτιαξαν το δίκτυο με δικά τους χρήματα το παρέδωσαν στην ΔΕΥΑΚ το 2017 και αμέσως υδροδοτήθηκαν. Επίσης άλλοι οικισμοί, όπως οι οικισμοί Κοσμάς και Πανόραμα, ανέθεσαν στην ΔΕΥΑΚ την κατασκευή του δικτύου και κατέβαλλαν τις σχετικές δαπάνες.

Πως υδρεύονται μέχρι σήμερα

Το 2010 ο δήμος Σολυγείας (στον οποίο ανήκε ο οικισμός Αμόνι) καταργήθηκε με τον Καλλικράτη και έγινε δημοτική ενότητα του νέου, ευρύτερου δήμου Κορινθίων. Μέχρι τότε (ουσιαστικά μέχρι το 2013) οι κάτοικοι υδρεύονταν με υδροφόρες που τους έφερναν -με υψηλό κόστος – νερό από την Δήμαινα, ένα χωριό σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρα από το Αμόνι.

Όπως αναφέρει κάτοικος της περιοχής, που μίλησε στο sofokleousin.gr, «το 2013 απευθύνθηκε τόσο στη δημοτική αρχή (δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό) όσο και στην ΔΕΥΑΚ (διευθυντή Αντώνη Καραμανλή) και ζήτησε την υδροδότηση της κατοικίας του». Ο δήμος και η ΔΕΥΑΚ ανταποκρίθηκαν σε έναν βαθμό στο αίτημά του και σύνδεσαν το δίκτυο με μία δεξαμενή, στην είσοδο του οικισμού και τρεις βάνες παροχής ύδατος. Από εκεί φόρτωναν οι βυτιοφορείς κι έτσι ουσιαστικά μηδενίστηκε η απόσταση της μεταφοράς νερού από την Δήμαινα.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ο οικιστής στο sofokleousin.gr«παρά τις διαβεβαιώσεις των υδρομεταφορέων ότι το κόστος θα περιορίζονταν στο ποσό των 20-30€ το βυτίο, το μόνο που έγινε ήταν να μειωθεί το κόστος κατά 10€ περίπου». Ειδικότερα«οι υδρομεταφορείς χρέωναν από τη Δήμαινα μέχρι το Αμόνι το κάθε βυτίο (14-16 κυβικά) με 80-90-100 ευρώ, ανάλογα με την απόσταση από την είσοδο του οικισμού. Όταν τοποθετήθηκαν οι τρεις βάνες στην είσοδο του οικισμού και η απόσταση μεταφοράς νερού  περιορίστηκε (ουσιαστικά μηδενίστηκε) χρέωναν με 50-60-80 ευρώ το βυτίο. Την τιμή αυτή την καθόρισαν από μόνοι τους, ετσιθελικά,  χωρίς καμία προστασία των οικιστών από την Δημοτική αρχή ή την ΔΕΥΑΚ…».

Λέει ο κ. Καραμανλής για το θέμα αυτό: «Όταν οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν στην ΔΕΥΑΚ πήγα ο ίδιος στην Εφορία, στο Τμήμα Εμπορίου και στο Τμήμα Συγκοινωνιών, που έχουν δώσει τις σχετικές άδειες εμπορίας νερού και κυκλοφορίας στους βυτιοφορείς και τους ρώτησα αν μπορούν να παρέμβουν με κάποιον τρόπο, ώστε να μειωθεί η τιμή. Η απάντησή που πήρα ήταν αρνητική, καθώς δεν ήταν δυνατόν να παρέμβουν σε μία ιδιωτική συναλλαγή…».

Πηγή: korinthia.net.gr

Λουτράκι: Ακόμα μια Ηλεκτρονική απάτη αυτήν την φορά με θύμα έναν 26χρονο του έκλεψαν 950€

Previous article

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης ιδρυτικό μέλος στο δίκτυο Ελλάδας – Ισραήλ για την Υγεία και τον πολιτισμό

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.