1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ4_ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία Loutraki PLUS: Κοινωνική καινοτομία στην πράξη

0

Γιώργος Γκιώνης : Αν είναι να ξανακτίσουμε τον τόπο μας από την αρχή, θα τον κτίσουμε όλες και όλοι μαζί.

 

Πρόσφατα, ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων κύριος Γεώργιος Γκιώνης θεσμοθέτησε την πρωτοβουλία Loutraki PLUS, για την αναπτύξη του ανθρωπίνου και κοινωνικού κεφαλαίου της μητροπολιτικής περιοχής του Λουτρακίου, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της κοινωνικής καινοτομίας. Πλήθος πολιτών, στελεχών μη κερδοσκοπικών οργανισμών και επαγγελματιών συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο των δράσεων ενημέρωσης και κατάρτισης για τις ευκαιρίες σπουδών, επαγγελματικής εκκίνησης και ανάπτυξης που προσφέρει η κοινωνική οικονομία, η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις χρηματοδότησεις της. Η πρωτοβουλία Loutraki PLUS αναδύθηκε ως ένα νέο, αξιόπιστο και επαγγελματικού επιπέδου υπόδειγμα τοπικής κυβερνητικότητας, όπου ο Δήμος και οι ενεργοί πολίτες συν-σχεδιάζουν δράσεις και συν-αναπτύσσουν δυναμικό για αντιμετωπίσουν την κρίση σε πραγματικό χρόνο και με εντόπια υλικά.

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας και υπό την διεύθυνση του κυρίου Ιωάννη Νασιούλα, οι ειδικοί του Δήμου σχεδίασαν και υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία, οι δραστηριότητες του οποίου τελούν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στρατηγικός του στόχος είναι να ενισχύσει την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να βελτιστοποιήσει την σχέση προσφοράς και ζήτησης κοινωνικών επενδύσεων, υλοποιώντας τις πρόνοιες του Νόμου 4430/2016 περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως εκφράζεται:

 • στην ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (SOCIAL BUSINESS INITIATIVE, 2011)
 • το ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (SOCIAL INVESTMENTS PACKAGE, 2013)
 • τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2014/24 για τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.

ΔΡΑΣΗ ΠΡΩΤΗ | Εργαστήριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι ένας κύκλος μαθημάτων και πρακτικών εργαστηρίων. Σκοπός του, να προσφέρει επίκαιρη πληροφόρηση και πρακτική τεχνογνωσία σε ανέργους, εργαζόμενους και επιχειρηματίες που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους ώστε:

 • Να οικοδομήσουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο,
 • Να καταρτιστούν στην οργάνωση και διοίκηση μιας επιχείρησης,
 • Να ωφεληθούν από τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • Να εξοικειωθούν με την έννοια και τις πρακτικές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
 • Να δικτυωθούν και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες του Προγράμματος “Loutraki PLUS”.

Georgios Gkionis Ioannis Nasioulas.jpg

ΔΡΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ | Συνεργατικό Εργαστήριο NGO PRO

Το Συνεργατικό Εργαστήριο NGO PRO αφορά σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τα στελέχη τους, που επιθυμούν να αναπτύξουν τεχνογνωσία και διαχειριστική δυνατότητα, επωφελούμενοι από το πρόγραμμα του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων «Loutraki PLUS», για: να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας, να δημιουργήσουν νέες, κοινωνικές επιχειρήσεις, να εμπλουτίσουν το επιχειρησιακό τους πρότυπο δράσης με πρωτοβουλίες πέρα από τον εθελοντισμό, προς την κοινωνική, συνεταιριστική και αλληλέγγυα οικονομία, να συμβάλλουν στην δημιουργία βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να συνεργαστούν με την ομάδα ειδικών του προγράμματος Loutraki PLUS και του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων για την πρόσβαση σε ποιοτικές χρηματοδοτήσεις των κοινωφελών τους σκοπών, μέσα από την συμμετοχή τους σε κοινά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

NGO PRO LOUTRAKI PLUS 2017.jpg

ΔΡΑΣΗ ΤΡΙΤΗ | Συνεργατικό Εργαστήριο PRO SOCIAL

Το Εργαστήριο αφορά σε επιχειρηματίες, επιχειρήσεις, φορείς εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας και τα στελέχη τους, που επιθυμούν να αναπτύξουν τεχνογνωσία και διαχειριστική δυνατότητα, επωφελούμενοι από το πρόγραμμα του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων «Loutraki PLUS», για:

 • να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
 • να δημιουργήσουν νέες, κοινωνικές επιχειρήσεις
 • να εμπλουτίσουν το επιχειρησιακό τους πρότυπο δράσης με πρωτοβουλίες πέρα από την συμβατική επιχειρηματικότητα, προς την κοινωνική, συνεταιριστική και αλληλέγγυα οικονομία
 • να συμβάλλουν στην δημιουργία βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • να συνεργαστούν με την ομάδα ειδικών του προγράμματος Loutraki PLUS και του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων για την πρόσβαση σε ποιοτικές χρηματοδοτήσεις, μέσα από την συμμετοχή τους σε κοινά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Loutraki PLUS Logo.png

ΔΡΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | Διαγωνισμός Κοινωνικής Οικονομίας

Οι δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Καλούνται να εκπονήσουν καλά τεκμηριωμένες προτάσεις έρευνας, μη-κερδοσκοπικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Κύριο αντικείμενο των προτάσεων θα είναι η μελέτη, περιγραφή και οργάνωση δραστηριοτήτων εθελοντισμού, κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή συνδυασμού των αυτών, που θα υλοποιηθούν στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων. Θα επιλεγούν οι καλύτερες προτάσεις, με την περισσότερο ορατή προστιθέμενη αξία για τον τόπο και τον υψηλότερη δείκτη εφικτότητας και βιωσιμότητας. Ο Δήμος θα υποστηρίξει την υλοποίησή τους με: Παροχή δωρεάν φορολογικής έδρας, στο Κέντρο Κοινωνικής Οικονομίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, περιλαμβανομένων πολλών οργανωτικών διευκολύνσεων. Παροχή δωρεάν εξειδικευμένων επιχειρησιακών, αναπτυξιακών και φοροτεχνικών συμβουλών, για συγκεκριμένο χρονικό διαστήμα. Συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και το πρόγραμμα Loutraki PLUS για την διεκδίκηση ποιοτικών χρηματοδοτήσεων προς επίτευξιν των καταστατικών τους σκοπών. Συνεργασία για τον σχεδιασμό και την ενδεχόμενη υλοποίηση δημόσιων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς, για έργο που θα προσφέρουν οι υποστηριζόμενες νομικές προσωπικότητες στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

ΔΡΑΣΗ ΠΕΜΠΤΗ | Κέντρο Κοινωνικής Οικονομίας

Επιλεχθείσες νομικές προσωπικότητες, που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Κοινωνικής Οικονομίας φιλοξενούνται στο Κέντρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επωφελούμενες από δωρεάν φιλοξενία της φορολογικής τους έδρας και πλήθος υποστηρικτικών υπηρεσιών και διευκολύνσεων.

Το Κέντρο Κοινωνικής Οικονομίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων θα αποτελέσει την πρώτη θερμοκοιτίδα εθελοντισμού και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τόπος μας και την ευρύτερη περιοχή. Στρατηγικός του στόχος είναι η οργανωμένη συνεργασία και δραστηριοποίηση φορέων-πρωταθλητών της κοινωνικής οικονομίας, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, να στηριχθεί η καινοτόμος και βιώσιμη επιχειρηματικότητα και να δημιουργηθούν ευκαιρίες ποιοτικής και επίσημης απασχόλησης για όλους, χωρίς αποκλεισμούς!

Κοινωνική καινοτομία στην πράξη

Ioannis NASIOULAS Giorgos GKIONIS 3.png
Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων κύριος Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των δράσεων της πρωτοβουλίας Loutraki PLUS, ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων κύριος Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης δήλωσε:

«Θέσαμε στην διάθεση των παραγωγικών και δημιουργικών δυνάμεων του τόπου μας σχολάζουσα δημοτική περιουσία και πρακτική, πρόσωπο με πρόσωπο υποστήριξη. Ανοίγοντας νέους δρόμους, κάνουμε την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας πράξη. Ατενίζοντας νέους ορίζοντες, επενδύουμε στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Δίχως να το βάζουμε κάτω, ενδυναμώνουμε τους πολίτες και τους οργανισμούς να συμβάλλουν με τον δικό τους δυναμισμό στην υπέρβαση της κρίσης. Αν είναι να ξανακτίσουμε τον τόπο μας από την αρχή, θα τον κτίσουμε όλες και όλοι μαζί.

Η αξιόλογη συμμετοχή στον πρώτο κύκλο του Διαγωνισμού εξέπληξε και εμένα θετικά. Την εκλαμβάνω ως μια ισχυρή ένδειξη πως το παιχνίδι δεν έχει χαθεί: Πως η Ελλάδα και το Λουτράκι μας έχουν ψυχή. Και ευχαριστώ τους συμμετέχοντες για το ενθαρρυντικό αυτό μήνυμα».

 

Μάθετε περισσότερα στο: www.loutrakiplus.com

Aristeiaonline

Το ΚΕ.Π.Α.Π. του Δήμου Κορινθίων είναι στο Cori της Ιταλίας

Previous article

Αφιερωμένο στην Πελοπόννησο το 9o «SYMPOSSIO GREEK GOURMET TOURING»

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.