4_ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής

0

Η ΠΟΕΕ σε συνεργασία με τους Εμπορικούς Συλλόγους-μέλη της φρόντισε να προσφέρει στους εργαζόμενους των περιοχών κάλυψής της το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων στο κλάδο της αρτοποιίας/ζαχαροπλαστικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία είναι:

1. Ειδικές εφαρμογές Ζαχαροπλαστικής Τέχνης:

Παρασκευές αρτοποιημάτων, διακόσμηση – 70 ώρες

2. Σύγχρονες τάσεις Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 70 ώρες

3. Διοίκηση Μονάδων Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 80 ώρες

Οι καταρτιζόμενοι θα αμειφθούν με το εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5,00 ευρώ ανά ώρα και η βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι να διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου και να είναι εργαζόμενοι.

Τα έγγραφα που θα πρέπει απαραίτητα να μας προσκομίσουν οι υποψήφιοι ωφελούμενοι είναι τα κάτωθι:

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου)

3. Αντίγραφα επίσημων εγγράφων στα οποία αναγράφεται ο ΑΦΜ, ΑΜΚΑ , ΑΜΑ ή ΑΜΙΚΑ

4. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στο οποίο ο ωφελούμενος να είναι ο πρώτος δικαιούχος

5. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:

Ø Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας: ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε νόμιμη χρήση η οποία εξάγεται ως εξής: https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ TAXISNET > ΚΩΔΙΚΟΙ TAXIXNET > ΑΠΟΣΤΟΛΗ > ΑΜΚΑ > ΕΙΣΟΔΟΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΤΟ ΕΔΩ > ΕΚΤΥΠΩΣΗ > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ PDF > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ή πλήρης Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης σε PDF από 01/2002 μέχρι την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι έως και ένα (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης.

Ø Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το https://www.gov.gr/ ή θεωρημένη από δημόσια αρχή (η οποία θα απευθύνεται στην Ο.Ε.Ζ.Ε.) στην οποία να δηλώνει ότι ο Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.

Ø Αποδεικτικό Μισθοδοσίας τελευταίου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης και Ε4 του Ωφελούμενου  https://employees.yeka.gr/(S(otx3ew1ckn1jrsphv13r4y1p))/login.aspx?ReturnUrl=%2f ή Ε3 για τους νεοπροσληφθέντες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής είναι η 29η Νοεμβρίου 2021. Λόγω του βραχέως περιθωρίου υποβολής, παρακαλούμε να προωθήσετε άμεσα την πληροφορία στους πιθανούς ενδιαφερόμενους εργαζομένους της περιοχής σας, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από την ευκαιρία.

 

Μονοκλωνικά αντισώματα: Αρχίζει η χορήγησή τους σε ασθενείς – Τα κριτήρια

Previous article

Εκδήλωση για την Ανεξαρτησία της Αλβανίας από το Σύλλογο Αλβανικής Κοινότητας Νομού Κορινθίας και το Δήμο Κορινθίων

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.