ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμεία: Ολική ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ

0

Δυναμική 2 εκατομμυρίων συναλλαγών σε μηνιαία βάση διαμορφώνουν οι ψηφιακές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Και αυτό γιατί από φέτος όχι μόνο έχει εμπεδωθεί περισσότερο σε εργοδότες και ασφαλισμένους η δυνατότητα ψηφιακής επαφής με τον e-ΕΦΚΑ −κάτι που αποτελεί βασικό κυβερνητικό στοίχημα για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων−, αλλά έχουν προστεθεί και νέες.Remaining Time-0:00FullscreenMute

Μεταξύ των πολυπληθέστερων συναλλαγών, ξεχωρίζει εκείνη που αφορά την ασφαλιστική ενημερότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών (674.391), η βεβαίωση προϋπηρεσίας (517.603) και η βεβαίωση απογραφής (87.191).

Πιο αναλυτικά, ο “χάρτης” των πιο διαδεδομένων ηλεκτρονικών ασφαλιστικών συναλλαγών έχει ως εξής:

myEFKAlive
 

Πρόσφατα υπήρξε προσθήκη τεσσάρων ακόμα ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας και διευκολύνουν σημαντικά τις συναλλαγές των πολιτών με τον e-ΕΦΚΑ.

Οι τέσσερις νέες διαδικασίες είναι:

– Βεβαίωση εγγραφής για μη μισθωτούς

– Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης για μη μισθωτούς

– Διεκπεραίωση αιτήματος για χρόνο ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας ενσήμων (για ασφαλισμένους τ. ΙΚΑ)

– Διεκπεραίωση αιτήματος για την έκδοση Απογραφικού Δελτίου Αγροτών

Συγκεκριμένα, η δυνατότητα εξυπηρέτησης του πολίτη από υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ μέσω βιντεοκλήσης καλύπτει πλέον γεωγραφικά τους κατοίκους των νησιών του Ιονίου, καθώς και τους κατοίκους των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να επεκταθεί σε όλη τη νησιωτική χώρα και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 σε όλη την επικράτεια.

Πέρα από τις τέσσερις διαδικασίες που προστίθενται σήμερα, οι υπόλοιπες 12 διαδικασίες που ήδη παρέχονται από το myEFKAlive είναι οι εξής:

– Επίδομα ασθενείας

– Επίδομα μητρότητας

– Ηλεκτρονική αίτηση εξόδων κηδείας (συνταξιούχων και μισθωτών τ. ΙΚΑ)

– Βεβαίωση ασφάλισης (χρόνου ασφάλισης – προϋπηρεσία)

– Αλλαγή στοιχείων μητρώου

– Ασφαλιστική ικανότητα

– Παραλαβή απόφασης ΚΕΠΑ

– Απογραφή ασφαλισμένου

– Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης

– Βεβαίωση απογραφής

– Αίτηση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης

– Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης

Επόμενος στόχος του e-ΕΦΚΑ είναι η πλήρης ψηφιοποίηση μέσα στους επόμενους μήνες της διαδικασίας υποβολής αιτήματος για επίδομα μητρότητας, αλλά και του αιτήματος για επίδομα ασθενείας για όλους τους ασφαλισμένους.

Ασφαλιστική ενημερότητα

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα τέθηκε ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για τον έλεγχο της εγκυρότητας του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ). Πρόκειται για αναβάθμιση παλαιάς ηλεκτρονικής υπηρεσίας, με στόχο την ενίσχυση του ελέγχου και της εγκυρότητας των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας.

Το ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, που εκδίδεται έπειτα από αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών ασφαλιστικών οφειλών, δύναται να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις απογεγραμμένες και μη στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ και φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους, μισθωτούς ασφαλισμένους, λοιπούς ιδιώτες) και πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα (ΚΕΠ, δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες φορέων γενικής κυβέρνησης, τραπεζικά ιδρύματα, συμβολαιογράφους).

Υποβολή αίτησης-δήλωσης εισφορών των παράλληλα απασχολούμενων ελευθέρων επαγγελματιών

Σε λειτουργία έχει τεθεί, επίσης, η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ “Αίτηση-δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης”, που απευθύνεται σε ενεργούς μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελ. επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες) που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν παράλληλα και ως μισθωτοί. Με τη νέα αυτή ψηφιακή υπηρεσία καταργείται η υποχρέωση επίσκεψης των ασφαλισμένων στα τοπικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ προκειμένου να δηλώσουν την παράλληλη απασχόλησή τους. Τα συστήματα του e-ΕΦΚΑ ενημερώνονται αυτόματα κατά τη δήλωση της παράλληλης απασχόλησης στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία και στη συνέχεια αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίου πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών και, κατ’ επέκταση, η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεύθερο επάγγελμα, μέχρι τη διενέργεια της εκκαθάρισης.

Παρακάτω παρατίθεται η λίστα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ανά κατηγορία ασφαλισμένου, που είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ: 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για μισθωτούς

– Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους

– Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθενείας

– Ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας

– Βεβαίωση προϋπηρεσίας

– Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας

– Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης

– Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

– Βεβαίωση απογραφής

– Ατομικά στοιχεία

– Ασφαλιστική ικανότητα

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες

– Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους

– Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

– Έναρξη ασφάλισης (χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης για ΔΟΥ)

– Μεταβολή δραστηριότητας μη μισθωτών

– Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών

– Βεβαίωση επανεγγραφής μη μισθωτών

– Εισφορές μη μισθωτών

– Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας

– Βεβαίωση απογραφής

– Ασφαλιστική ικανότητα

– Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση

– Υπηρεσία αποδοχής συμβάσεων παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016 (ΔΠΥ)

– Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1/1/2021

– Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες Ν. 4611/2019

– Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής Ν. 4554/2018

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εργοδότες

– Απογραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών

– Πιστοποίηση εργοδοτών

– Βεβαίωση εργοδότη για επίδομα ασθενείας

– Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

– Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ

– Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου

– Οικονομική καρτέλα εργοδότη

– Διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης ΔΠΥ (Παρ. 9 Άρθρ. 39 Ν. 4387/2016)

– Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης απασχολουμένων

– Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για εργοδότες Ν. 4611/2019

– Προβολή υποβληθεισών ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων 2002 έως 2011

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους

– Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης

– Απασχόληση συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ

– Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους

– Ηλεκτρονική αίτηση προκαταβολής σύνταξης

– Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης

– Εκτύπωση ενημερωτικού σημειώματος επιστροφής μειώσεων συντάξεων

– Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος

– Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΝΑΤ

– Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος ΕΤΕΑΕΠ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

– Ένσταση/αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης

– Ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας

– Ηλεκτρονική αίτηση επικουρικής σύνταξης τ. ΕΤΕΑΜ

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες, συμβολαιογράφοι, ιατροφαρμακευτικοί σύλλογοι κ.ά.)

– Λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

– Πιστοποίηση φορέων για τη λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

– Επιβεβαίωση εγκυρότητας αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

– Έλεγχος εγκυρότητας βεβαιώσεων

– Πιστοποίηση φορέων για τη γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας

– Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας

– Υποβολή αιτήματος για ληξιπρόθεσμα υγείας

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ

– Πιστοποίηση οφειλετών

– Ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών

– Πίνακας χρεών οφειλέτη

– Ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη

– Υπολογισμός δόσεων ρύθμισης

– Ρύθμιση οφειλών

Ανέκδοτη ηχογράφηση: Στο σπίτι του Γιώργου Σεφέρη τη βραδιά που του απονεμήθηκε το Νόμπελ

Previous article

Άξιον εστί – Πώς γεννήθηκε το μνημειώδες έργο των Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελύτη

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.