ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θ: Τελευταία προθεσμία τακτοποίησης οφειλών

0

Αγαπητοί Καταναλωτές,
Η παγκόσμια δοκιμασία της αντιμετώπισης του Covid-19 την τελευταία διετία οδήγησε την ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ στην
ήπια διαχείριση των οφειλών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις όσο και τη
δυσχέρεια πρόσβασης στο ταμείο της επιχείρησης.
Ωστόσο παρατηρείται από μερίδα των καταναλωτών αυξανόμενη χαλάρωση σχετικά με την εκπλήρωση των
οικονομικών τους υποχρεώσεων έναντι της ΔΕΥΑ, με αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό των ταμειακών
διαθεσίμων της.
Φίλοι καταναλωτές,
Η ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ από την ίδρυση της το 2004 μέχρι σήμερα είναι μια υγιής επιχείρηση. Δεν οφείλει σε κανέναν
προμηθευτή, ασφαλιστικό ή φορολογικό οργανισμό, ούτε σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, και έχει
μηδενικό δανεισμό.
Είναι χρέος όλων μας να συμβάλλουμε για να παραμείνει υγιής!
Οι μοναδικοί πόροι για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της ΔΕΥΑ είναι οι λογαριασμοί ύδρευσηςαποχέτευσης. Από τους λογαριασμούς προέρχονται και οι πόροι για την κατασκευή των έργων, όπως και η συμμετοχή της στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Παρά τη δραματική μείωση των εισπράξεων η ΔΕΥΑ όχι μόνο ανέστειλε αλλά σχεδόν διπλασίασε τον
προϋπολογισμό των έργων. Συγκεκριμένα το 2020 ξεκίνησε η εκτέλεση έργων συνολικού προϋπολογισμού
550.000 €, τα φετινά έργα ξεπερνούν ως σήμερα τις 400.000 € και δημοπρατείται η επέκταση της
αποχέτευσης Λουτρακίου με προϋπολογισμό άλλες 400.000 € προ ΦΠΑ.
Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη τρία μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα με συνολικό προϋπολογισμό
πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, ο ΦΠΑ των οποίων (που πρέπει να καταβάλει η ΔΕΥΑ) ξεπερνά το 1
εκατομμύριο ευρώ.
Φίλοι καταναλωτές,
Σας καλούμε να συμβάλετε στην προσπάθεια της ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων να παραμείνει
υποδειγματική επιχείρηση και να εισέλθει στην ψηφιακή εποχή εξασφαλίζοντας την παροχή ποιοτικού
πόσιμου νερού στις μελλοντικές γενιές και παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες.
Μια μικρή μερίδα καταναλωτών δεν είναι επιτρεπτό να σταθεί εμπόδιο στην επίτευξη αυτού του στόχου.
Αγαπητοί καταναλωτές,
Σας καλούμε όπως εντός 20 ημερών προβείτε στην τακτοποίηση των πάσης φύσεως οφειλών σας προς τη
ΔΕΥΑ.
Μετά τη λήξη της παραπάνω τελικής προθεσμίας η επιχείρηση θα αναγκαστεί να προχωρήσει χωρίς άλλη
ειδοποίηση στην εφαρμογή του Κανονισμού και την υλοποίηση της 51/4/2018 σχετικής απόφασης ΔΣ.

Διασυνοριακό Πρόγραμμα FOCUS: συνέντευξη με τον Τεχνικό Διευθυντή του έργου κ. Γεραγωτέλλη

Previous article

Πνευματικός: Υπερκοστολογημένος ο διαγωνισμός για τα φωτιστικά σώματα

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.