ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα FOCUS: συνέντευξη με τον Τεχνικό Διευθυντή του έργου κ. Γεραγωτέλλη

0


1. Κύριε Γεραγωτέλλη σαν ο Τεχνικός υπεύθυνος και ο ιθύνων νους τους έργου FOCUS εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  πείτε μας σας παρακαλώ λίγα λόγια για το έργο σε σχέση με τα αποτελέσματα του? Τι άλλαξε (Αν άλλαξε κάτι) στις 27 ΜΜΕ επιχειρήσεις της Περιφέρειας μας

1. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγροδιατροφής στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις που απορρέουν από τις αυξανόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών για την ποιότητα, την ευκολία και την ποικιλομορφία, τους υγειονομικούς κανονισμούς, την ασφάλεια των τροφίμων, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τις πιέσεις στην αλλαγή του κλίματος, καθώς και στην παραγωγή και τη διαχείριση των πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, το FOCUS ήρθε για να βοηθήσει στη βελτίωση των περιφερειακών δικτύων, όπως οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί, είναι ένας τρόπος για να αποκτήσουν ικανότητες καινοτομίας οι Ελληνικές Αγροδιατροφικές ΜΜΕ. Η κατάλληλη προσαρμογή των Βαλκανικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε αυτές τις προκλήσεις είναι η απάντηση του έργου FOCUS. Μέσω της δημιουργίας συνδέσεων διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων αγροδιατροφής, των ερευνητικών ιδρυμάτων, των παρόχων τεχνολογίας, των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και των πελατών, η μεταφορά τεχνολογίας και η καινοτομία στα τρόφιμα θα ενισχυθούν προκειμένου να διευκολυνθεί η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων αγροδιατροφής. Το έργο αυτό έχει προτείνει, στο πλαίσιο των Συνεργατικών Σχηματισμών Αγροδιατροφής, την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών (επεξεργασία τροφίμων, συσκευασία, διαχείριση αποβλήτων) και υπηρεσιών, σε μια μεγάλη ποικιλία τοπικών τομέων όπως τα λαχανικά, τα φρούτα, το ελαιόλαδο, το κρέας, τα κρασιά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία καλύπτουν πλήρως το φάσμα των αγαθών, βασιζόμενοι στης υψηλής ποιότητας γεωργικών πόρων της περιοχής. Ενώ, ένας σημαντικός τομέας που έχει επηρεάσει θετικά τις 27 Ελληνικές ΜΜΕ που συμμετείχαν είναι και ο τρόπος σκέψης των ίδιων των Επιχειρηματιών του κλάδου λαμβάνοντας και εικόνες από το εξωτερικό.

2. Αυτά τα έργα Interreg τα διασυνοριακά, αφήνουν γενικότερα και κάποιο θετικό αποτύπωμα στην παραγωγική Ελλάδα? Εννοώ, η ΕΕ μέσω των προγραμμάτων δίνει πραγματική βοήθεια στους παραγωγούς μας

Βεβαίως! Τα διασυνοριακά προγράμματα αφήνουν φαρδιά πλατειά την υπογραφή τους σε ένα θετικό κλίμα, οι ημερίδες, οι γνωριμίες και η δικτύωση των συμμετεχόντων. η δημιουργία του αγροδιατροφικού σχηματισμού (cluster) οι νέες ιδέες στη παραγωγή, την επεξεργασία ακόμα και την τυποποίηση είναι προς όφελος των παραγωγών, οπότε ναι η ΕΕ δίνει πραγματική βοήθεια στους παραγωγούς.

3. Υπάρχει διαχρονικότητα στα αποτελέσματα του έργου, δηλαδή αυτό που έχουν «αποκτήσει» οι επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα θα έχει κάποια συνέχεια και στο εγγύς μέλλον

Η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας, οι μελέτες σκοπιμότητας που έχουν γίνει καθώς και η μεγάλη δικτύωση των επιχειρηματιών είναι στοιχεία διαχρονικά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον, είναι εργαλεία σε μια μεγάλη φαρέτρα την οποία δημιούργησε το FOCUS

4. Τα απτά αποτελέσματα του FOCUS γενικότερα σαν Ελλάδα αλλά και σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου,  θεωρούνται θετικά, και αν ναι σε ποια κλίμακα από το 1-10? Τι θα μπορούσε να πάει καλύτερα?

Τα αποτελέσματα ήταν πέρα για πέρα θετικά, αναπτύχθηκαν οι μελέτες που προτείνουν διοικητικά σχήματα, νομικές μορφές, υπηρεσίες, οικονομικό πλάνο, υποστηρικτικές δράσεις, κ.ά. Για την κλίμακα 1-10 όπως την περιγράφετε δεν υπάρχει σταθερή βαθμολογία αφού από τις 27 επιχειρήσεις και τις 83 συνολικά, είναι κάποιες που θα προχωρήσουν με βάση το πρόγραμμα περισσότερο από κάποιες άλλες,  μετά το τέλος του FOCUS, απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια και θέληση από τους επιχειρηματίες για να «εκμεταλλευτούν» πλήρως όλα τα εργαλεία που έλαβαν, άρα η κλίμακα διαφέρει από επιχειρηματία σε επιχειρηματία.

5. Η εμπειρία από το FOCUS αλλά και σε σχέση με τη δικιά σας εμπειρία από Ευρωπαϊκά έργα, που μας κατατάσσει σαν αγορά σε σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους του προγράμματος, είμαστε σε καλή κατάταξη ή είμαστε και πάλι ο φτωχός συγγενής?

Στο πλαίσιο του FOCUS σχεδιάστηκε το αγροδιατροφικό cluster της Περιφέρειας Πελοποννήσου και προσφέρθηκαν κάποιες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις που συμμετείχαν. Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν, στις οποίες εντάσσονται μέσα δράσεις, εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας και δικτύωσης, αποτελούν υπηρεσίες διαχρονικές και οριζόντιες. Αντίστοιχα, τα clusters και η συνεργασία στην αγροδιατροφή είναι τεχνικές οργάνωσης που στην Ευρώπη, σε χώρες όπως η Γαλλία και η Αγγλία είναι πολύ αναπτυγμένες και έχουν ξεκινήσει και την ανάπτυξή τους στην Ελλάδα. Επιπλέον, σε επίπεδο επιχειρήσεων, οι 27 μελέτες σκοπιμότητας που αναπτύχθηκαν μπορούν να γίνουν πράξη σε μεταγενέστερο χρόνο από τις επιχειρήσεις. Όποτε, το concept του FOCUS είναι διαχρονικό και μπορεί το μοντέλο του να συνεχιστεί και να εφαρμοστεί με τη συμμετοχή και άλλων επιχειρήσεων. Εάν και εφόσον λοιπόν το αποτέλεσμα κάθε μεγάλου έργου επιδοτούμενου από την ΕΕ, έχει συνέχεια και οι επιχειρηματίες το «αγκαλιάζουν» διαχρονικά, τότε η ευκαιρία της Ελλάδας να μετατραπεί σε ένα πολύ δυνατό εταίρο που έχει πολλά να προσφέρει, είναι ορατή και ρεαλιστική.

6. Πως έγινε η επιλογή των 27 ΜΜΕ επιχειρήσεων? Θα ακολουθήσει κι άλλο έργο παρόμοιας φύσης?

Για να γίνει η επιλογή των 27 επιχειρήσεων, προηγήθηκε ένα ανοιχτό κάλεσμα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στα τοπικά επιμελητήρια και στη συνέχεια στις επιχειρήσεις. Όποιες από αυτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην πρόκλησή μας, αξιολογήθηκαν με προκαθορισμένα κριτήρια, που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την επιθυμία τους για συμμετοχή και καινοτομία, την εσωτερική τους οργάνωση, την ικανότητά τους για καινοτομία, την ανάγκη για υποστήριξη κ.ά. Ο γενικός στόχος είναι το κάλεσμα της Περιφέρειας να είναι ανοιχτό σε όλες τις επιχειρήσεις και να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλες. Αναφορικά με τα προγράμματα σε άλλες περιφέρειες, ναι, υπάρχουν τέτοια προγράμματα με δράσεις υποστήριξης των ΜΜΕ της αγροδιατροφής και σε άλλες Περιφέρειες. Θα ακολουθήσουν κι άλλα έργα παρόμοιας φύσης ειδικότερα και στο νέο προγραμματισμό 2021-2027

7. Τι πρέπει να αλλάξει στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, για να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερο κέρδος από τέτοια έργα?

Αρχικά να είναι ανοικτοί σε τέτοια προγράμματα, να ενημερώνονται από την Περιφέρεια (η οποία τους προσκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα) και να επιδέχονται εκπαίδευσης και συνεργασιών τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Τέλος, επειδή τα Πανεπιστημιακά μας ιδρύματα κάνουν ένα πολύ σημαντικό έργο, και αναπτύσσουν καινοτομίες μοναδικές στο είδος τους, θα έλεγα ότι η συνέργιες μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων πρέπει να είναι πιο τακτικές και οι επικοινωνίες πιο συχνές.

8. Σε σχέση με τις 4-5 επιχειρήσεις της Κορίνθου, τις οποίες έχουμε εντοπίσει  και από τα διάφορα δελτία Τύπου, αλλά και από την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας, οι οποίες ασχολούνται με ελαιόλαδο, ζυμαρικά, τυροκομία και σταφίδα, έχει ξεχωρίσει κάποια, υπάρχει η δυνατότητα καινοτομίας στον παραγωγικό τομέα της περιοχής μας? Ειδικά η επιχείρηση ζυμαρικών, δημιούργησε κάποιο success story? Ενημερώστε μας παρακαλώ?

Οι επιχειρήσεις της Κορινθίας ήταν συνολικά έξι από τις 27 και ήταν όλες πολύ καλές, δεν έχουμε ξεχωρίσει κάποια εξ αυτών και θα ήταν και αδικία να το κάναμε. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη δυνατότητα καινοτομίας στο παραγωγικό τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όσον αφορά τη επιχείρηση παραγωγής ζυμαρικών, η επιχείρηση ασχολείται με την παραγωγή παραδοσιακών ζυμαρικών, αφού ενεργοποίησε την μελέτη σκοπιμότητας που έλαβε μέσον του έργου, για προχώρησε στη Παραγωγή νέων λειτουργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας – ζυμαρικά από αλεύρι κινόας, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και ενεργειακά ζυμαρικά ενισχύοντας την απόδοση καινοτομίας και έτσι επέκτεινε με επιτυχία την αγορά της σε αθλητές και άλλους πελάτες με ειδικές διατροφικές συνήθειες.

Δυο Λαρισαίοι φτιάχνουν με 1500 ευρώ σπίτια από άχυρο και πηλό

Previous article

ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θ: Τελευταία προθεσμία τακτοποίησης οφειλών

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.