ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο 8/10/2021

0

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την  8η Οκτωβρίου 2021 Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) η οποία θα λάβει χώρα:

(α) με φυσική παρουσία, , σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) 2 , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  σύμφωνα με την εγκύκλιο του  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.643/69472/24.09.2021: Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας  και σύμφωνα με την   ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/24.09.2021 (ΦΕΚ 4441/25.09.2021 τεύχος Β’) Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους    [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού],

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι  εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https: //www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το  τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-thetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19,

β) με τηλεδιάσκεψη(μέσω της εφαρμογής – υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoomσχετικό linkhttps://us05web.zoom.us/j/6852947251?pwd=V0FIdERZOXJUU3FaOE9oNUt6dndDdz09), για όσους από τους συμμετέχοντες,δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις των ανωτέρω [δηλαδή δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι και δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο],  ή δεν επιθυμούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την δαπάνη της Παράτασης ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών καθαριότητας  , στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 α) για την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης 5000,00€ για την «Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων τεχνικής υπηρεσίας» και β) για την εγγραφή συμπληρωματικού ποσού πίστωσης για τη μισθοδοσία  προσωπικού  ΙΔΟΧ για την καθαριότητα σχολικών μονάδων
 3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την εγγραφή ποσού 15.000,00€ για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών  δρόμων  Δήμου Νεμέας» (χωματουργικές εργασίες)
 4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την εγγραφή ποσού 29.900,00€ προερχόμενης από το ΥΠΕΣ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊούCOVID-19 (Σχετικά η αριθμ. 61397/17.08.2021   (ΑΔΑ 69ΘΤ46ΜΤΛ6-4ΧΞ-ΕΣΚ)  απόφαση  αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών) και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος  έτους 2021.
 5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 σε κωδικούς μισθοδοσίας- αντιμισθίας
 6. Επιχορήγηση ποσού 7022,64 € από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους    στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας  με  την επωνυμία    «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών  (Ζ,Η,Θ   κατανομές    έτους 2021).
 7. Επιχορήγηση ποσού 24422,25 €  από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους     στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με  την επωνυμία     «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (Ζ,Η,Θ   κατανομές    έτους 2021).
 8. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου ( συνολικού ποσού 492,00€ ) για διάφορες υποθέσεις του δήμου
 9. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕγια την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 55 KVA (Νο3) με αριθμό παροχής 31609532 στη θέση Πίρθη στην Κοινότητα Καστρακίουποσού 213,95 €.
 10. Xορήγηση έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων για τη διάταξη τύπου Δ βιομηχανικής εγκατάστασης Κουτσοδήμου Ανδρέα.
 11. Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου για τη λειτουργία Σχολικού Συμβουλίου σε κάθε σχολική μονάδα, ο ένας εκ των δύο αυτών να είναι αιρετός, ο οποίος θα είναι και Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και ο έτερος εκπρόσωπος υπάλληλος της Δ/νσης ή του Τμ. Παιδείας.
 12. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου, που θα συμμετέχει στην πενταμελή Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων για την Π.Ε. Κορινθίας, για τη διετία 2021-2022.

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε μέχρι τη Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00,  σχετικά  με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση   είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Δήμου  nemeaota@otenet.gr  , είτε με γραπτό μήνυμα (sms)  στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974787849)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Παραίτηση Καρυώτη στο Χιλιομόδι

Previous article

Απίστευτες κομπίνες πυρόπληκτων: Ακίνητο «μετακόμισε» από Κόρινθο σε Ηλεία για την αποζημίωση

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.