1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Πιστοποίηση «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ» για το δήμο Κορινθίων

0

Την πιστοποιημένη ικανότητα να ανταποκρίνεται ως δικαιούχος στην έγκαιρη, οικονομική και ποιοτική εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις απαιτήσεις του Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου διαθέτει πλέον ο Δήμος Κορινθίων. Η επίσημη Πιστοποίηση «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ» σύμφωνα με το ΕΠ ΕΛΟΤ 1429:2008 υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου 2020 .

Το «Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας» του Δήμου Κορινθίων έχει ως πεδία εφαρμογής:
Συγχρηματοδοτούμενα και μη, δημόσια τεχνικά έργα
υποδομής (ΕΠ ΕΛΟΤ 1431-1)
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΠ ΕΛΟΤ 1431-2)
Συγκεκριμένες δράσεις με ίδια μέσα (ΕΠ ΕΛΟΤ 1431-3)
Επισημαίνεται ότι όλες οι ενέργειες προετοιμασίας και υποβολής της Μελέτης, του φακέλου και της αίτησης για την απόκτηση της Διαχειριστικής Επάρκειας, έγιναν με ίδια μέσα από το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων με την συνεργασία των στελεχών των υπολοίπων Διευθύνσεων.

« Είναι μία διαρκής προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας των Υπηρεσιών, του ελέγχου των διαδικασιών και εν τέλει της παραγωγής έργου με ταχύτητα και ασφάλεια» ανέφερε ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος

«Σκληρό» lockdown σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Μάνδρα

Previous article

Ευρεία συνάντηση Δήμα – Γκιολή για αναπτυξιακά έργα στην Κορινθία

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.