4_ΚΟΙΝΩΝΙΑΑΠΟΨΕΙΣ

«Άνεμος αλλαγής» στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

0

Σε συντονισμένες ενέργειες με στόχο την αξιοποίηση των προσόντων τους από την Πολιτεία προχωρούν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ως απόφοιτοι και φοιτητές μεταπτυχιακών και σεμιναριακών προγραμμάτων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού με αντικείμενα όπως η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και η εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι ταυτόχρονα με τη δική τους επαγγελματική αποκατάσταση θα εξυπηρετείται και η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

Οι μαζικές μετακινήσεις προσφύγων και μεταναστών στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια οδηγούν στην δημιουργία ιδιαίτερων πολιτισμικών ομάδων ανήλικων αλλά και ενήλικων μαθητών, με ξεχωριστές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ταυτόχρονα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της εκπαίδευσης μειονοτικών ομάδων που ζουν επί σειρά ετών στον ελληνικό χώρο, όπως οι Παλλινοστούντες, οι Ρομά κλπ. Για την κάλυψη όλων αυτών των αναγκών, είναι αναγκαία η καθοδήγηση των μαθητών από εκπαιδευτικό προσωπικό καταρτισμένο σε μεθόδους ένταξής στην σχολική τάξη, διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας καθώς και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών.

Το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται πως αναγνωρίζει την ανάγκη άμεσης επίλυσης του ζητήματος, όπως προκύπτει από την δημιουργία αυτόνομων Διαπολιτισμικών Σχολείων αλλά και την σύσταση ειδικών δομών εκπαίδευσης, όπως οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγόπαιδων (ΔΥΕΠ) και οι Τάξεις Υποδοχής – Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Μάλιστα, σε πρόσφατή συνάντηση της Υπουργού, κ. Κεραμέως με εκπροσώπους της UNICEF, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), συζητήθηκαν αναλυτικά οι πολιτικές υποδοχής και ένταξης μαθητών-παιδιών προσφύγων και μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (13/10/2020).

Παρά τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την κάλυψη των αναγκών των συγκεκριμένων μαθητών, οι ανάγκες στην πραγματικότητα δεν καλύπτονται, αφού σύμφωνα με το συνήθως συμβαίνον απαρτίζεται από δασκάλους και καθηγητές δίχως την απαραίτητη εξειδίκευση και επιμόρφωση, ενώ συνάδελφοί τους που κατέχουν τα αναγκαία προσόντα παραμένουν άνεργοι. Ακόμα και εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη διδάξει σε μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο αναγνωρίζουν την ανάγκη απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων, καταφεύγοντας έτσι σε προσπάθειες επιμόρφωσης εκ των υστέρων. Απόρροια όλων των ανωτέρω είναι η χαμηλή ποιότητα και η αναποτελεσματικότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, που αναπόφευκτα οδηγεί σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής των μαθητών από τα σχολεία. Επομένως το παρεχόμενο διδακτικό έργο μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και συνακόλουθα αυτό να εξασφαλίζει μεγαλύτερη ροή μαθητών. Αυτό συνάδει και με την τοποθέτηση της Ύπατη Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR, 2019) ότι οι τάξεις υποδοχής παιδιών είναι αναγκαίο να στελεχώνονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, η σχολική πρόοδος και η κοινωνική τους ένταξη θα επιβραδύνεται, ενώ τα ποσοστά σχολικής διαρροής θα αυξάνονται.

Ενόψει των ανωτέρω, η ομάδα εκπαιδευτικών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στοχεύει κυρίως στην δημιουργία διακριτής διαδικασίας, με αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών κάθε προγράμματος και διακριτού εκπαιδευτικού κλάδου και συναφών ειδικοτήτων, στην κατάρτιση Μητρώου Εξεταστών Πιστοποίησης Ελληνομάθειας και στην κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους. Η τελευταία επιδίωξη μπορεί να ικανοποιηθεί με την τοποθέτησή τους ως αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με δυνατότητα μόνιμου διορισμού σε ήδη υπάρχουσες ή μελλοντικές δομές της Α/θμιας και Β/θμιας (π.χ. ΔΥΕΠ) καθώς και της Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (π.χ. Δημόσια ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κλπ.), σε Διαπολιτισμικά και Μειονοτικά Σχολεία κατά προτεραιότητα, καθώς και σε κάθε άλλο δημόσιο, ελληνικό ή ευρωπαϊκό φορέα που υλοποιεί αντίστοιχα προγράμματα (π.χ. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο).

Οι συμμετέχοντες στην κίνηση αυτή εκπροσωπούνται από το δικηγορικό γραφείο του κ. Φώτη Χατζηφώτη, με πολυετή εμπειρία στον κλάδο του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου και ειδικότερα του εργασιακού καθεστώτος εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο των ενεργειών τους, μέλη της συντονιστικής επιτροπής συναντήθηκαν την Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Μηταράκη, ο οποίος αναγνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων τους και ξεκίνησε επαφές με αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας για την περαιτέρω επεξεργασία του ζητήματος. Άλλωστε, το τελευταίο, ασκώντας τη νομοθετική πρωτοβουλία του, κατέθεσε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης το 2017 για την δημιουργία Πίνακα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, με στόχο την αξιοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων, αναγνωρίζοντας την αδήριτη ανάγκη αξιοποίησης της εξειδικευμένης γνώσης μας στον ευαίσθητο τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικοί Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Διαδικτυακές αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων παραμυθιών από το ΠΙΟΠ

Previous article

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Κορινθίας

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.