5_ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πως μπορώ να κλείσω ραντεβού από το myOAEDlive;

0
Με τους κωδικούς TAXISnet στο myoaedlive.gov.gr μπορούν οι άνεργοι να κλείσουν ψηφιακό ραντεβού με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ την ημέρα και την ώρα που θέλουν.
Η διαδικασία ορισμού ραντεβού είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική και γίνεται με χρήση κωδικών του TAXISnet. Κατά τη διαδικασία κράτησης, ο αιτών προσθέτει τα στοιχεία του πολίτη που θα συμμετέχει στο ραντεβού, τα οποία θα ταυτοποιούνται κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Η πρόσβαση στο ραντεβού δεν απαιτεί αυξημένες ψηφιακές δεξιότητες καθώς γίνεται απευθείας μέσω συνδέσμου (link) που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του αιτούντα. 1. Τι είναι το myOAEDlive;
Είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα όπου μπορείτε να εξυπηρετηθείτε εξ αποστάσεως από εξειδικευμένους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ (εργασιακούς συμβούλους). Συγκεκριμένα, μπορείτε να αιτηθείτε ραντεβού σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που υπάρχει διαθεσιμότητα, για την εξυπηρέτησή σας από εργασιακό σύμβουλο, μέσω τηλεδιάσκεψης/ βιντεοκλήσης.
2. Για ποιες υπηρεσίες μπορώ να εξυπηρετηθώ από το myOAEDlive; Οι υπηρεσίες έχουν οργανωθεί σε δύο θεματικά πεδία: i. Συμβουλευτική προς εγγεγραμμένους ανέργους: Μέσα από τη συγκεκριμένη επιλογή ο άνεργος που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ μπορεί να εξυπηρετηθεί από εργασιακό σύμβουλο αναζητούντων εργασία για: • Αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών του • Σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης(ΑΣΔ) προς ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας • Έκδοση συστατικών σημειωμάτων προς εύρεση εργασίας Για να δείτε αναλυτικά τη διαδικασία πατήστε εδώ ii. Συμβουλευτική προς επιχειρήσεις: Μέσα από τη συγκεκριμένη επιλογή, ο/η νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης σε συνεργασία με τον/την εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών μπορεί: • Να ζητήσει προσωπικό χωρίς επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (άνοιγμα και περιγραφή θέσεων εργασίας) • Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας • Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων εργασίας • Να ενημερωθεί για Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Πρακτικής Άσκησης • Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων 3. Πώς ενεργοποιώ την είσοδο στην πλατφόρμα; Εισέρχεστε στην πλατφόρμα με δυο τρόπους: είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης Gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: «Πολίτης και καθημερινότητα» – Εξ αποστάσεως Εξυπηρέτηση Πολιτών είτε πληκτρολογώντας τη διεύθυνση myOAEDlive.gov.gr. Και στις δυο περιπτώσεις χρησιμοποιείτε τους προσωπικούς κωδικούς/διαπιστευτήρια TAXISnet. Στη συνέχεια και εφόσον έχετε επιλέξει το θεματικό πεδίο εξυπηρέτησης και το χρόνο για την τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση που επιθυμείτε, καταχωρείτε τα προσωπικά στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη. 4. Οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο σε όσους συνδέονται με τους κωδικούς του TAXISnet; Όχι απαραιτήτως. Οι υπηρεσίες παρέχονται ανεξαρτήτως των χρησιμοποιούμενων κωδικών TAXISnet για την εισαγωγή σας στην πλατφόρμα, αρκεί όταν κλείνετε το ραντεβού να καταχωρήσετε τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας του προσώπου που θα εξυπηρετηθεί, ώστε να γίνει από τον υπάλληλο του ΟΑΕΔ η ταυτοποίηση. ΟΑΕΔ 5. Ποια είναι η απαιτούμενη εφαρμογή για την διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης/ βιντεοκλήσης; Για την τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση μπορείτε: είτε να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Microsoft teams στον προσωπικό σας υπολογιστή, κινητό ή tablet, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν κάμερα, είτε να επιλέξετε τη χρήση της εφαρμογής μέσω σελίδας φυλλομετρητή. 6. Απαιτείται ταυτοπροσωπία για να εξυπηρετηθώ; Ναι, η ταυτοπροσωπία είναι απαραίτητη και για το λόγο αυτό θα πρέπει στην αρχή της τηλεδιάσκεψης, η κάμερα σας να είναι ενεργή ώστε να επιδεικνύετε τα νομιμοποιητικά σας έγγραφα για την ταυτοποίηση σας στον υπάλληλο του ΟΑΕΔ. 7. Ποιες κατηγορίες πολιτών μπορούν να εξυπηρετηθούν και με ποια νομιμοποιητικά έγγραφα; Μπορείτε να εξυπηρετηθείτε μέσω του myOAEDlive εάν είστε: Έλληνας πολίτης με επίδειξη της ταυτότητάς σας και του δελτίου ανεργίας σας. (Η δυνατότητα ταυτοπροσωπίας με χρήση ελληνικού διαβατηρίου θα είναι εφικτή στο επόμενο διάστημα.) Ευρωπαίος πολίτης και έχετε καταγραφεί με αίτηση σας στο Τμήμα Αλλοδαπών της Αστυνομικής Αρχής του τόπου της κατοικίας σας, για την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη. Για την εξυπηρέτησή σας επιδεικνύετε στην κάμερα κατά την έναρξη της βιντεοκλήσης την κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη/ ή το Διαβατήριό σας και το δελτίο ανεργίας σας. Πολίτης τρίτης χώρας με την επίδειξη του διαβατηρίου σας ή της κάρτας παραμονής σας, και του δελτίου ανεργίας σας.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων επιπλέον των παραπάνω, θα πρέπει αντί του δελτίου ανεργίας, να επιδεικνύουν στην αρχή της βιντεοκλήσης τα έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι είναι νόμιμοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί της. 8. Η συνομιλία γίνεται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα; Η συνομιλία και η εξυπηρέτηση μπορεί να γίνει στα Ελληνικά, ή εφόσον δηλωθεί κατά την κράτηση του ραντεβού, υπάρχει η δυνατότητα διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα ή σε κάποια άλλη διαθέσιμη γλώσσα πλην της ελληνικής. 9. Πώς κλείνω το ραντεβού; Αφού εισέλθετε στην πλατφόρμα, επιλέγετε ένα από τα δύο θεματικά πεδία. Στο ημερολόγιο που εμφανίζεται, επιλέγετε την ημερομηνία και την ώρα όπου επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε. Ακολούθως καταχωρείτε τα στοιχεία του προσώπου που θα εξυπηρετηθεί μέσω βιντεοκλήσης και τα στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης στο σημείο αυτό είναι δυνατή η επιλογή χρήσης διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής. Ο διαθέσιμος χρόνος εξυπηρέτησης είναι προκαθορισμένος από το σύστημα και διαφέρει ανά θεματική ενότητα. 10. Πώς επιβεβαιώνεται η κράτησή μου; Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την κράτηση, σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε μήνυμα με τίτλο «ενημέρωση για την επερχόμενη κράτηση» και σχετικός σύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη. Το ίδιο μήνυμα αποστέλλεται εκ νέου, λίγη ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης / βιντεοκλήσης. 11. Με ποιο τρόπο ενεργοποιώ τη βιντεοκλήση μου; Την προγραμματισμένη ώρα της βιντεοκλήσης ενεργοποιείτε το σύνδεσμο που έχετε λάβει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δηλώσατε και συνδέεστε στην πλατφόρμα. Θα βρίσκεστε σε αναμονή έως ότου ο υπάλληλος του ΟΑΕΔ δεχθεί το αίτημά σας και συνδεθεί ώστε να ξεκινήσει η βιντεοκλήση. 12. Είναι δυνατή η ακύρωση ή και ο προγραμματισμός νέας κράτησης; Ναι, μπορείτε να ακυρώσετε την κράτηση ή να προγραμματίσετε εκ νέου μια νέα, καθώς και να τροποποιήσετε την τρέχουσα. 13. Η βιντεοκλήση καταγράφεται; Όχι δεν καταγράφεται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αύριο οι ανακοινώσεις για καταστήματα και κομμωτήρια: «Δεν θα πάμε σε άνοιγμα όπως πολλοί είχαν φανταστεί»

Previous article

Καταδικάζουν τις δηλώσεις Μουρίκη σύσσωμοι οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.