4_ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «Κόμικς/Animation»

0
Με απόφαση του προϊσταμένου της γενικής διεύθυνσης σπουδών ΠΕ και ΔΕ του υπουργείου Παιδείας κ.Κ.Τσαχαλά, εγκρίθηκε η διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Κόμικς/Animation» για το σχολικό έτος 2020-2021. O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πολικός Αστέρας- Οργανισμός για τον πολιτισμό, την τέχνη και την εκπαίδευση απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων των σχολείων της χώρας. Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2020-2021 εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Προυποθέσεις

 Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών να είναι προαιρετική και να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων.  Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, χωρίς έσοδα ή οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τα υποβληθέντα έργα.  Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων.  Η διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών (και κατά τα ισχύοντα στο ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 04.03.1993).  Η υλοποίηση του διαγωνισμού δε θα επιβαρύνει το ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα.  Τα έργα των μαθητών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών. Οι μαθητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό μέσω της δημιουργίας κόμικς (γελοιογραφία, κόμικς, strip) ή ενός μικρού animation σε θέματα ελεύθερης επιλογής τους από τις προτεινόμενες ενότητες α) «παρατηρώ, καταγράφω, και παίρνω θέση για όσα γίνονται στο φυσικό περιβάλλον», β) «κάθε οικογένεια έχει μια ιστορία μετανάστευσης», γ) «μια κραυγή για την ειρήνη».

Πληροφορίες

Επιπλέον πληροφορίες για το διαγωνισμό διατίθενται στην ιστοσελίδα chaniartoonfest.gr. Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης. Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/   →Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2020-21→Διαγωνισμοί  

Δωρεάν Γρήγορα Τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού στο Κιάτο

Previous article

Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Παιδιών

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.