1_ΚΟΡΙΝΘΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πελοπόννησος Α.Ε.: Παρατυπίες και μελανά σημεία δείχνει η έκθεση των ορκωτών

0
Παραδόθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και την «Πελοπόννησος» Α.Ε. από την εταιρεία “tgs Ελλάς”, η έκθεση από τον διαχειριστικό έλεγχο των προγραμματικών συμβάσεων του φορέα υλοποίησης «Πελοπόννησος» Α.Ε. Τα ευρήματα που αναφέρονται στην εν λόγω έκθεση, τα οποία κρίνονται εξόχως σοβαρά -όπως τα χαρακτηρίζει το κείμενο της ανάρτησης, στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας- θα τεθούν υπόψη του Δ.Σ. της εταιρείας, προκειμένου να ληφθούν οι κατά τον νόμο προβλεπόμενες αποφάσεις. Ήδη, δόθηκε εντολή για την κοινοποίηση του υποβληθέντος φακέλου στους επικεφαλής των συνδυασμών του Περιφερειακού Συμβουλίου και στα μέλη του Δ.Σ. της «Πελοπόννησος» Α.Ε. Βασικά σημεία απ΄την έκθεση : Η έκθεση μεταξύ άλλων αναφέρεται στα σημαντικότερα ευρήματά της που αφορούν: Την υλοποίηση όλων των έργων με κατάτμηση του φυσικού αντικειμένου ούτως ώστε να γίνονται με απευθείας-αναθέσεις έως και του ποσού των €40.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ. Αυτή η πρακτική δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σύννομη βάσει του νόμου 4412/2016 και της ομόφωνης απόφασης το Ν.Σ.Κ. υπ’ αριθμ. 94/2016. Οι ανάδοχοι επιλέγονταν από το μητρώο συνεργατών που τηρεί η Πελοπόννησος Α.Ε.. Τα κριτήρια και η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο συνεργατών παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις. Ειδικότερα στο μητρώο συνεργατών της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., μπορούν να εγγραφούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά «μία απλή» αίτηση εγγραφής. Η αίτηση περιορίζεται στην συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων  και δεν διενεργείται κανένα τυπικός ή ουσιαστικός έλεγχος την εμπειρίας ή των ακαδημαϊκών   ή επαγγελματικών προσόvτων των υποψηφίων συνεργατών. Στις περισσότερες περιπτώσεις των απευθείας αναθέσεων, σημειώνει η έκθεση Ειδικού Ελέγχου, η περιγραφή και η ανάλυση των ποσοτικών, ποιοτικών χαρακτηριστικών των ζητούμενων υπηρεσιών ή προμηθειών είναι ελλιπέστατη και δεν ζητείται οικονομική ανάλυση των επιμέρους υπηρεσιών και προμηθειών. Το ίδιο ισχύει και στις υποβληθείσες προσφορές. Έχουμε πληροφορηθεί, τονίζει η Έκθεση, ότι αυτά συζητιούνται και συμφωνούνται προφορικά. Η έκθεση αναφέρει και άλλα σημαντικά στοιχεία όπως για παράδειγμα ότι οι πληρωμές των αναδόχων για τις οποίες σύναπτε συμβάσεις η Πελοπόννησος ΑΕ γίνονταν απευθείας από την ίδια χωρίς την έγκριση έστω και τυπικά της επιτροπής παρακολούθησης, αλλά και ότι στον πίνακα του παραρτήματος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις εξής πολιτιστικές δράσεις που έλαβαν χώρα στην Αργολίδα: “ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2016” και “ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΓΗ” Δείτε όλο το έγγραφο:
 

Eκτροχιασμός συρμών του Προαστιακού πριν το Ξυλόκαστρο

Previous article

Υποχρεωτική η μάσκα από το νηπιαγωγείο στα σχολεία

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.