ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

“Κόπηκαν από απουσίες” Κουκουλάκης, Κωνσταντίνου και Οικονόμου

0
Σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων Νικόλαου Παπαθανάση εκπίπτουν από τη θέση και τα αξιώματά ως μελών της Διοικητικής Επιτροπής τού Επιμελητηρίου Κορινθίας, οι Σωτήρης Κουκουλάκης, Ελένη Κωνσταντίνου και Χριστίνα Οικονόμου, επειδή απουσίασαν αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής τού Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τα πρακτικά και την εισήγηση αυτής και του Προέδρου. Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης: Έκδοση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης έκπτωσης μελών της Διοικητικής Επιτροπής τού Επιμελητηρίου Κορινθίας . Έχοντας υπ’όψιν : 1. τις διατάξεις του ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171) και ειδικότερα,του άρθρου 71 παρ. 3 αυτού 2. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»(Α’ 119) 3. τo π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(Α’ 121) 4. την υπ’αρ. 46/18-07-2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο Παπαθανάση»(Β’ 3100) 5. τοπ.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»(Α’ 192) 6. του π’αρ.πρωτ. 2550/11-06-2020 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κορινθίας με τα συνημμένα σχετικά πρακτικά και τις συνημμένες εισηγήσεις της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Επιμελητηρίου 7.το γεγονός ότι δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη έκπτωση, από τη θέση και τα αξιώματά των ως μελών της Διοικητικής Επιτροπής τού Επιμελητηρίου Κορινθίας, των Σωτηρίου Κουκουλάκη, Ελένης Κωνσταντίνου και Χριστίνας Οικονόμου, επειδή απουσίασαν αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής τού Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τα πρακτικά και την εισήγηση αυτής και του Προέδρου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Απόσπασμα απ΄τη Γενική Συνέλευση του ΔΣ Επιμελητηρίου την ώρα που συζητιέται το θέμα των απουσιών.

Και τελικά ο Οικονόμου ανεξαρτητοποιήθηκε! Δήλωση “φωτιά” Πισιμίση – Πετρίτση

Previous article

Ο Δήμος Κορινθίων θα λειτουργήσει Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.