1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ5_ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κατατέθηκαν προτάσεις για έργα αξίας πάνω από 1,3 εκ. ευρώ που αφορούν την αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κορίνθου

0

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Κορίνθου γνωστοποιεί ότι σήμερα μετά από προσπάθεια μηνών κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση – Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης με τίτλο «Ανακαίνιση – ανακατασκευή των μαγειρείων του ΓΝ Κορίνθου» συνολικού προϋπολογισμού 532.000,00€ συμπ. ΦΠΑ και Τεχνικό Δελτίο με τίτλο «Προμήθεια Επιστημονικού, Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου» συνολικού προϋπολογισμού 852.792,80€ συμπ. ΦΠΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» ΕΣΠΑ 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας 2Β: «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού», Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ77, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) .

Οι προτάσεις αυτές θα καλύψουν αφενός ανάγκες αντικατάστασης παλαιού εξοπλισμού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και αφετέρου θα εκσυγχρονίσουνε τις υφιστάμενες αντίστοιχες υποδομές με στόχο την αναβάθμιση των παροχών υπηρεσιών υγείας .

Άλλη μία σημαντική δράση που υποστηρίχθηκε από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,  εντασσόμενοι στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Όπως αναφέρετε στην σχετική ανακοίνωση, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Κορίνθου εύχεται και πιστεύει ότι οι πολιτικές δυνάμεις του Νομού μας θα συνδράμουν στην υλοποίηση των πιο πάνω έργων , με την ένταξη τους στα προαναφερόμενα προγράμματα.

Ράμπα ΑμΕΑ: Πρόσβαση στη θάλασσα για όλους για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά

Previous article

Tips για να γλυτώσετε θερμίδες στο μαγείρεμα

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.