ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμος Νεμέας: Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για κυλικείο σε σχολείο

0

Ο Δήμος Νεμέας διακηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου.

Ακολουθεί η περίληψη:

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Νεμέας», λαμβάνοντας υπόψη:
• την Κ.Υ.Α. αριθμ.64321/Δ4/16-05-2008 (Φ.Ε.Κ. 1003/30-05-2008 τεύχος Β΄)
Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων .
• την με αριθμό 4/7/14-5-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεμέας»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεμέας .

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, το οποίο βρίσκεται στη πόλη της Νεμέας Λ.Παπακωνσταντίνου 39Β στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου Νεμέας . Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) και των οικονομικών προσφορών (σε κλειστό αδιαφανή φάκελο) για τους ενδιαφερόμενους είναι από την 15 η Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή μέχρι και την 28η Μαΐου 2020 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η ώρα 11:00 π.μ., ορίζεται και ως ώρα λήξης του διαγωνισμού και παραλαβής των αιτήσεων και των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της αποσφράγισης από την τριμελή επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στα τηλ.: 2746360128 – 2746360118, Φαξ:2746024135, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Έρχονται προσλήψεις σε Δήμους της Κορινθίας

Previous article

Διάσκεψη για τις εκδηλώσεις των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.