1_ΚΟΡΙΝΘΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

73 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Αναλυτικά ανά νομό

0
Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους και Περιφέρειες, μέσα από προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν, με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να διεκδικήσουν μια από τις προκηρυχθείσες θέσεις, υποβάλλοντας την αίτησή τους, αφού ακολουθήσουν τις οδηγίες της προκήρυξης. Αναλυτικότερα:

73 θέσεις εργασίας – Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εβδομήντα τριών οκτώ (73) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.     Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και εφόσον επιλεγούν θα προσκομίσουν :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους. 2. Φωτοαντίγραφο των απαιτούμενων τίτλων σπουδών ανά κωδικό θέσης 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή οδήγησης, ανά κωδικό θέσης 4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας) Αιτήσεις – Προθεσμία Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Διοίκησης της έδρας της Περιφέρειας και της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppell.gov.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ήτοι από 6 Απριλίου 2020 έως και 9 Απριλίου και ώρα 15:00. Δείτε την προκήρυξη Προκήρυξη 

Μη χάσετε ένα άκρως ενδιαφέρον FB LIVE απόψε το βράδυ

Previous article

Οδηγίες βήμα βήμα για να συνταγογραφήσετε τα φάρμακά σας

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.