1_ΚΟΡΙΝΘΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο επίδομα των 800 ευρώ και οι παροχές για εργαζόμενους και επιχειρηματίες

0
Περίπου 1,7 εκ. εργαζόμενοι θα πάρουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού και το επίδομα των 800 ευρώ για 45 ημέρες. Πρόκειται για εργαζόμενους για τους οποίους ανεστάλη η σύμβαση εργασίας τους είτε λόγω του ότι η επιχείρηση έκλεισε με εντολή δημόσιας αρχής είτε βάσει ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών η επιχείρηση πλήττεται από τις συνέπειες του κορωνοϊού, καθώς και εργαζόμενους που απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν από την 1η Μαρτίου μέχρι τις 20 Μαρτίου. Παράλληλα κάνεις εργαζόμενος δεν πρόκειται να απολυθεί μέχρι να λήξουν τα μέτρα της κρίσης ενώ αίρονται όλες οι άδειες άνευ αποδοχών που δόθηκαν για τις επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους με εντολή της δημόσιας αρχής. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής Οι εργαζόμενοι λόγω του κλεισίματος της επιχείρησης υποχρεωτικά με εντολή δημόσιας αρχής δεν δικαιούται μισθό και έτσι από τις 15 Μαρτίου παραμένουν χωρίς μισθό. Τώρα το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θα πάρουν 800 ευρώ για ενάμιση μήνα. Ωστόσο την αποζημίωση θα την πάρουν μόνο εφόσον δεν έχουν άλλη εργασία. Σε περίπτωση που έχουν άλλη εργασία με μισθολόγιο δεν δικαιούνται τα 800 ευρώ. Για συμβάσεις ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Παράλληλα αίρονται οι άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί, μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών, των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιχείρησής τους. Στους εργαζόμενους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για χρονικό διάστημα 45 ημερών. Να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες όμως υποχρεούνται να υποβάλλουν ΑΠΔ για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Επίσης οι εν λόγω εργαζόμενοι δικαιούνται μείωση κατα 40% στο ενοίκιο που πληρώνουν για την κύρια κατοικία τους. Αυτό χρειάζεται να το υποβάλλουν στην αίτησή που θα κάνουν από αύριο στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης ξεκινάει από αύριο μέχρι και 10/4/2020, ως εξής : Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1 Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2 Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3 Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4 Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5 Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6 Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7 Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8 Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9 Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0. Οι εργαζόμενοι κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει υποβάλλει ο εργοδότης τους. – Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλλουν από 24/3/2020 έως και 10/4/2020 την σχετική υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Επίσης για τους εργαζόμενους αυτούς παρέχεται παράταση για τρεις μήνες καταβολής των πάσης φύσεως οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής προς στα ασφαλιστικά ταμεία που λήγουν την 31/3/2020, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. Επίσης δικαιούνται αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων που είναι πληρωτέες μέχρι 31 Μαρτίου για 4 μήνες. Ωστόσο όσοι παρόλα αυτά εργαζόμενοι επιθυμούν να πληρώσουν,αν και δικαιούνται αναστολή, βεβαιωμένες οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων στην ώρα τους, τότε θα έχουν 25% επί του ποσού που πρέπει να καταθέσουν. Εργαζόμενοι επιχειρήσεων που πλήττονται με βάση τους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που πλήττονται βάσει ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ εφόσον τίθενται σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι που έχουν και άλλη εργασία εξαρτημένης εργασίας δεν το δικαιούνται. Η αποζημίωση καλύπτει 45 ημέρες από την ημέρα της αναστολής της σύμβασης εργασίας. Εργαζόμενος που μπαίνει σε αναστολή σύμβασης εργασίας για 45 ημέρες προστατεύετε για άλλες 45 ημέρες από την απόλυση. Ωστόσο μέχρι την λήξη των έκτακτων μέτρων οποιαδήποτε απόλυση είναι άκυρη. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους μπορούν για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων για ορισμό προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερες της μιας επιχειρήσεις – εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά και τίθενται από περισσότερους εργοδότες σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, οι εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη, προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Για τους εργαζόμενους, επιχειρήσεων –εργοδοτών παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους, για χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr από την 1/4/2020 μέχρι και την 30/4/2020 και σε κάθε περίπτωση, μετά την δήλωση του εργοδότη καθώς απαιτείται ο αριθμός πρωτοκόλλου. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, που κάνουν χρήση της αναστολής συμβάσεων εργασίας υποχρεούνται να υποβάλλουν, από 24/3/2020 έως και 20/4/2020 την σχετική υπεύθυνη δήλωση. Για τους εργαζόμενους προβλέπεται επίσης παράταση τριών μηνών για την καταβολή των πάσης φύσεως οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής προς στα ασφαλιστικά ταμεία λήγουν την 31/3/2020, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. Επίσης δικαιούνται αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών αυτεπάγγελτα από την ΑΑΔΕ. Όσοι πληρώσουν τις βεβαιωμένες οφειλές στην προβλεπόμενη ημερομηνία δικαιούνται έκπτωση 25% επί του ποσού. Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι Από τις 6 Απριλίου οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργοδότες μέχρι 5 εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των 800 ευρώ θα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο μέτρο στήριξης, σε σχετικό Έντυπο που θα βρίσκουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, μετά την εντός εβδομάδος έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας. Επίσης στην νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα βγει σήμερα θα υπάρχει διάταξη που θα παρέχει μείωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενων και ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων περιόδου απασχόλησης μηνός Φεβρουαρίου-Μαρτίου σε όσους από τους παραπάνω θελήσουν να τις καταβάλλουν στην προβλεπόμενη από το νόμο ημερομηνία τους. Ειδάλλως, θα μπορούν να τις καταβάλλουν κανονικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Ταυτόχρονα δόθηκε παράταση 10 ημερών στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών, που λήγουν μέχρι 31/3. Έτσι θα μπορούν να πληρωθούν στις 10 Απριλίου 2020 για να τύχουν και της προβλεπόμενης έκπτωσης. Δώρο Πάσχα Η καταβολή του Δώρου Πάσχα θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου από τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει την λειτουργία τους με διοικητική εντολή ή ανήκουν στις πληττόμενες (βάσει ΚΑΔ), προκειμένου να μπορέσουν να το καταβάλλουν μειωμένο κατά το μέρος που αυτό δεν είναι δεδουλευμένο. Το υπόλοιπο μέρος θα καταβληθεί στο ακέραιο από τον κρατικό προϋπολογισμό όπως είπε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα οι εργαζόμενοι θα πάρουν το δώρο Πάσχα κανονικά χωρίς μείωση εφόσον εργάζονται στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του κορωνοϊού. Ωστόσο οι επιχειρήσεις που δεν έχουν υποστεί κάποια ζημία θα πληρώσουν κανονικά το δώρο Πάσχα μέχρι την Μ. Τετάρτη. Επιστημονικοί κλάδοι Τα 800 ευρώ θα πάρουν για τον Μάιο οι επιστημονικοί κλάδοι, οικονομολόγοι-λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ανέξαρτητοι επαγγεματίες ή με έμμισθη εντολή, ιατροί εκπαιδευτικοι και ερευνητές. Μέσα από πόρους του ΕΣΠΑ θα καταβληθεί σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους εκπαιδευτικό επίδομα-αποζημίωση ύψους 600 ευρώ για το μήνα Απρίλιο, δια υλοποίησης ειδικού ανοιχτού προγράμματος τηλεκατάρτισης. Το ποσό των 600 ευρώ, που αφορά αποκλειστικά τους επιστήμονες, θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο, και φυσικά απολύτως καθαρό,χωρίς παρακρατήσεις ή επιβαρύνσεις και η πρώτη δόση των 400 ευρώ θα ξεκινήσει να καταβάλλεται εντός Απριλίου (από 15/4) ενώ τα υπόλοιπα 200 ευρώ θα καταβληθούν μέχρι 30.4. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, και των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας. Τηλεργασία Εργαζόμενοι που εργάζονται με τηλεργασία σε επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού COVID -19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Κατ’ εξαίρεση οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά μπορούν να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενους για εργασία με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. Η παρεχόμενη αυτή εργασία, με τηλεργασία, πρέπει πριν την έναρξη πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να είναι πληρωθεί από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του. Στην περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. Το ποσό της πληρωμής για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των μηνιαίων αποδοχών, αφαιρουμένου του ποσού των 800 ευρώ, δηλαδή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. ΠΗΓΗ

Οριζόντια Μέτρα Στήριξης της Οικονομίας προτείνει το το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Previous article

Μένουμε σπίτι με τα παιδιά μας: μια πραγματική ευλογία

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.