1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Εξουσιοδοτήσεις & υπεύθυνες δηλώσεις από το κινητό ή τον υπολογιστή σου πλέον αντί της φυσικής σου παρουσίας στα ΚΕΠ

0
Ο αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Τουρισμού δήμου Κορινθίων κ. Τιμολέων Πιέτρης μας ενημερώνει για την έκδοση εγγράφων μέσω της πύλης www.gov.gr Ενέργειες πολιτών: Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου δύναται να εκδίδει έγγραφα μέσω της της πύλης www.gov.gr. Για την πρόσβαση στην πύλη απαιτούνται οι κωδικοί taxis. Tα πρόσωπα που αναφέραμε μπορούν μεταξύ άλλων να αιτούνται: Α. Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση Β. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση Τα έγγραφα αυτά παραμένουν στην ηλεκτρονική θυρίδα του χρήστη έως και 30 ημέρες ενώ τα μεταδεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών. Επιπλέον τα ανωτέρω ηλεκτρονικά έγγραφα φέρουν την αυθεντικοποίηση-εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αντιστοιχούν στην ημερομηνία έκδοσής τους. Μετά την ολοκλήρωση της περιγραφόμενης διαδικασίας τα έγγραφα φέρουν έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή ή μορφή QR code Ο χρήστης μπορεί ή 1. να επιλέξει την αποθήκευση των εγγράφων στον υπολογιστή του ή 2. να επιλέξει να του σταλεί ο υπερσύνδεσμος μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος email ή μέσω γραπτού μηνύματος sms. Στο σημείο αυτό ο χρήστης έχει τις εξής δυνατότητες: 1. Είτε αποστέλλει τον υπερσύνδεσμο μαζί με τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης των εγγράφων (εξυσιοδότηση, υπεύθυνη δήλωση) μέσω sms, email, τηλεφωνικά, είτε εκτυπώνει τα έγγραφα με σκοπό να τα προσκομίσει στον φορέα -λήπτη. Τονίζεται ότι δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση επικύρωση των ανωτέρω εγγράφων (εξουσιοδότηση, υπεύθυνη δήλωση) Ενέργειες δημοσίων φορέων: 1. Ο φορέας – λήπτης των εγγράφων υποχρεούται να τα αποδέχεται τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα και πατώντας τον υπεσύνδεσμο να έχει εικόνα αυτών. ο Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη Τιμολέων Πιέτρης

Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης: Είμαστε αυτή τη στιγμή από τους πιο καθαρούς Δήμους της Κορινθίας

Previous article

Οριζόντια Μέτρα Στήριξης της Οικονομίας προτείνει το το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.