5_ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανακοίνωση από την Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

  1.   Από 02 Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 01 Απριλίου 2020 καλούνται όλοι οι άρρενες, που γεννήθηκαν το έτος 2002 , προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής.

 

  1. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει, σε οποιαδήποτε  Στρατολογική Υπηρεσία είτε σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή και σε αρμόδια Προξενική Αρχή για όσους διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.

 

  1. Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους να προσκομίζουν απαραίτητα  τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα) :

 

α.    Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.

 

β.   Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

 

γ.    Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr

 

δ.    Γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).

 

ε.    Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (εφόσον διαθέτουν).

 

  1. Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

 

“Συνεχίζουμε ενωμένοι για το αυτονόητο” αποφάσισαν στη “Δύναμη Εξέλιξης”

Previous article

Λειτούργησε η πρώτη πιστοποιημένη και για ΑΜΕΑ παιδική χαρά στην Κόρινθο

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.