1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λουτρακίου – Πραχώρας – Αγ. Θεοδώρων

0

Την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου και ώρα 8:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Στην συνεδρίαση θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους(11η).

2.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (12η).

3.Τροποποίηση της υπ΄αρίθ. 96/2019 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας  καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους  2019.

 4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης κατόπιν αιτήματος τρίτου για ανάκληση του υπ΄αρίθ. 21863/2009 εγγράφου της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου μας .

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων .

6.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων .

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών, ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών, κατόπιν υβριστικών αναρτήσεων τρίτων κατά του Δήμου.

8.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης  αυθαιρέτων κατασκευών ετών 1999 έως 2009 .

9.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης  αυθαιρέτων κατασκευών ετών  2007 έως 2009 .

10.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης  αυθαιρέτων κατασκευών ετών  2010 έως 2011 .

11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης  αυθαιρέτων κατασκευών ετών  2008 έως 2009 .

12.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης  αυθαιρέτων κατασκευών ετών  2010 έως 2011.

13.Έγκριση μετακινήσεων  Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Νοέμβριος 2019). Εξειδίκευση πίστωσης.

Ο ΑΣΠ Κόρινθος στηρίζει τον Παναγιώτη – Ραφαήλ

Previous article

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την στοματική υγιεινή των παιδιών μας

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.