Την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου χριστουγεννιάτικες νότες ταξιδεύουν στην πόλη της Κορίνθου.