4_ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1ο e-learning Θερινό Σχολείο «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

0
Ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός, η κλιματική αλλαγή, η ταχεία αστικοποίηση και η διεθνής αλληλεξάρτηση των οικονομιών, αυξάνουν την ευαισθησία μιας κοινωνίας έναντι φυσικών κινδύνων. Οι σεισμοί, οι πυρκαγιές, και οι πλημμύρες είναι μερικά μόνο παραδείγματα φυσικών κινδύνων που αποτελούν μείζονες προκλήσεις για την κοινωνία. Αντίστοιχοι ανθρωπογενείς κίνδυνοι αποτελούν οι εκρήξεις μεγάλης κλίμακας, τα ατυχήματα/αστοχίες σε εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, οι αστοχίες φραγμάτων, κ.α. Η πρόληψη, η ορθή διαχείριση και η βέλτιστη αντιμετώπιση των προαναφερθέντων κινδύνων αποτελούν σήμερα μεγάλες προκλήσεις παγκοσμίως. Δεδομένου του γεγονότος ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι πλήττονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, το θέμα της έρευνας σχετικά με τους κινδύνους αυτούς αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα. Από την 8η έως την 21η Ιουλίου 2019 πρόκειται να διεξαχθεί το 1ο e-learning Θερινό Σχολείο που διοργανώνει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – ΕΑΠ με τίτλο «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα» για την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων. Το Θερινό Σχολείο σχεδιάστηκε για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς και άλλους ερευνητές και απευθύνεται σε όλους τους μηχανικούς και επιστήμονες που ενδιαφέρονται για τα θέματα που σχετίζονται με τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και με την Πολιτική Προστασία. Το Θερινό Σχολείο διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (χωρίς την απαίτηση φυσικής παρουσίας), και οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στη διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων. Οι συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο θα εκπαιδευτούν στους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων και των προκλήσεων και θα μάθουν να σχεδιάσουν/προτείνουν τρόπους πρόληψής τους. Επίσης, θα εκπαιδευτούν στις πλέον πρόσφατες τάσεις που αφορούν επιστημονικά και κοινωνικά σημαντικά ζητήματα σχετικά με τους φυσικούς κινδύνους.   Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής: Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.   Για περισσότερες πληροφορίες: http://eeyem.eap.gr/ndss2019/

Νίκος Χανιάς | Υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο νομό Κορινθίας

Previous article

«Στόλος» από τζετ σκι διασχίζει τον Ισθμό της Κορίνθου

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.