1_ΚΟΡΙΝΘΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Απόστολος Παπαφωτίου για την διάβρωση τον ακτών στην Κορινθία

0

Το φαινόμενο της διάβρωσης είναι ένα σύνθετο δυναμικό και εξελισσόμενο έντονα φαινόμενο που ταλανίζει όλο το παράλιο τμήμα του Κορινθιακού Κόλπου. Συνδυάζεται και με άλλους μηχανισμούς, όπως η κατολίσθηση των πρανών του θαλασσίου μετώπου σε περιοχές με έντονη κλίση της υφαλοκρηπίδας, ομοίως με την κλιματική αλλαγή που εκφράζεται με την αλλαγή της κατεύθυνσης των επικρατούντων ανέμων, την ένταση αυτών, την άνοδο της Μέσης Στάθμης της Θάλασσας (Μ.Σ.Θ.) σε ένα σεισμογενές και σεισμόπληκτο περιβάλλον που είναι ο Κορινθιακός Κόλπος. Ο συνδυασμός των ανωτέρω κάνει την επίδραση ακόμα πιο έντονη και καταστρεπτική.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συστηματικά και ολοκληρωμένα επεμβαίνει με γνώση και αντίστοιχη τεχνική ακολουθώντας τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό παρεμβάσεων, που έχει προκύψει ως αποτέλεσμα του ερευνητικού προγράμματος του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων του Ε.Μ.Π., το οποίο παρακολουθεί τον Κορινθιακό Κόλπο επί αρκετές δεκαετίες και συνεχώς επικαιροποιείται. Σε αυτές τις παρεμβάσεις εντάσσεται και αυτή που ολοκληρώθηκε στην περιοχή της Αγίας Τριάδος Δερβενίου Κορινθίας, που αποτρέπει συγχρόνως και την κατολίσθηση των πρανών του θαλασσίου μετώπου.

Κατασκευάσθηκε διαφραγματικός πασσαλότοιχος από πασσάλους σε επαφή κατά σειρά οπλισμένος – άοπλος. Οι πάσσαλοι είχαν μήκος 22,00 μ. θεμελιώθηκαν στο υγειές έδαφος (βράχος) και συνδέθηκαν στο άνω μέρος τους με δοκό από οπλισμένο σκυρόδεμα (κεφαλόδεσμος). Ο κεφαλόδεσμος αποτελεί και το επίπεδο διαμορφώσεως πεζόδρομου πλάτους 6-8 μ. από τις υπάρχουσες ιδιοκτησίες. Στο χώρο κατάντη των πασσάλων τοποθετήθηκε λιθορριπή για λόγους προστασίας και απομείωσης της κυμματικής ενέργειας. Το έργο αυτό είχε προϋπολογισμό περίπου 1.500.000 €.

Προβλέπονται και θα εκτελεσθούν πολύ σύντομα:

  1. Επέκταση προς Ανατολάς του ήδη κατασκευασμένου διαφράγματος με τον ίδιο τρόπο και για μήκος περίπου 54,00 μ., προϋπολογισμού 350.000 € (Έγκριση Ελεγκτικού Συνεδρίου).
  2. Επεμβάσεις προστασίας της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών και αντιμετώπισης της διάβρωσης στις περιοχές: α) Μαύρα Λιθάρια Π.Ε. Κορινθίας και β) Μελίσσι Π.Ε. Κορινθίας, συνολικού προϋπολογισμού 980.000 € (Έγκριση Οικονομικής Επιτροπής).

Εκτός αυτών των έργων σχεδιάζονται και άλλες παρεμβάσεις στη πόλη του Δερβενίου και σε άλλες ευπαθείς περιοχές της Κορινθίας.

Το έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου εξασφαλίζει το βέλτιστο βαθμό προστασίας της παράκτιας ζώνης και τη βιώσιμη ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης. Εφαρμόζεται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης, με δαπάνες που έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Με αυτό τον τρόπο επιδρούν οι σωστικές επεμβάσεις, με καλά αποτελέσματα, όχι μόνο στη διάβρωση αλλά και στην Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και στις ιδιοκτησίες και ζωές των πολιτών Συγχρόνως δημιουργούνται μεγάλες δυνατότητες για κατασκευή έργων ανάπλασης των ακτών, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ελκυστικότητας του.

 

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.

 

Δήμος Κορινθίων: Ο δήμος των 8 οικοδομικών τετραγώνων

Previous article

Πως ψηφίζουμε; Πόσους σταυρούς βάζουμε; Οδηγός προς ψηφοφόρους

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.