1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Θετικά μέτρα για υπαλλήλους Δημόσιου τομέα & για ειδικές ομάδες πληθυσμού

0

Η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας Μαρία Θελερίτη μας ενημερώνει για τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν για τους Δημόσιους Υπαλλήλους με βάση τις σημερινές συνθήκες αλλά και τις αλλαγές που έρχονται στις ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Δήλωση Μαρίας Θελερίτη:

Θετικά μέτρα για τους υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα αλλά και για ειδικές ομάδες πληθυσμού επιφέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «για την ενδυνάμωση της λειτουργίας του ΑΣΕΠ» που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή.

Επίσης ο νέος νόμος περιλαμβάνει τροποποιήσεις σε βασικά σημεία του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα με βάση τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζόμενων. Καταρχάς στις νέες ρυθμίσεις υπάρχει πρόβλεψη για την συμπερίληψη των νέων μορφών οικογένειας στο σύστημα αδειών. Επίσης προβλέπεται τρίμηνη άδεια μητρότητας για μητέρες που αποκτούν παιδί με υιοθεσία καθώς και άδεια για τον θετό πατέρα, για γονείς που αποκτούν παιδί με την διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και άδειες για αναδόχους γονείς, για την φροντίδα και την ανατροφή του ανηλίκου τέκνου.

Επιπλέον για τους τρίτεκνους υπαλλήλους, η άδεια από 5 εργάσιμες ημέρες για κάθε έτος αυξάνεται στις 7, για τους πολύτεκνους από 5 σε 10 και για τους μονογονείς από  6 σε 8εργάσιμες ημέρες. Για τους υπόλοιπους υπαλλήλους με τέκνα, παραμένουν οι 4 ημέρες άδειας κατ’ έτος.

Μέτρα λαμβάνονται επίσης για την διαρκή επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπαλλήλωνδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ)  προς όφελος τόσο των ίδιων των υπαλλήλων, όσο και των δημόσιων υπηρεσιών στις οποίες εργάζονται. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται νομοθετικά το Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας για δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους που υπηρετούν στους ΟΤΑ α’ βαθμού, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ και Ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για τους υπαλλήλους ΔΕ.

Σε ό,τι αφορά τις ειδικές ομάδες πληθυσμού, ο νέος νόμος διευρύνει τα όρια ηλικίας των μελών της τρίτεκνης οικογένειας για διορισμό και πρόσληψη στο Δημόσιο.Ειδικότερα,ως τέκνα τρίτεκνης οικογένειας νοούνται, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων, τα παιδιά τρίτεκνης οικογένειας που είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 25o έτος της ηλικίας τους, ή το 30ό έτος εφόσον είναι φοιτητές/φοιτήτριες ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους. Τα παιδιά που έχουν οποιαδήποτε αναπηρία 67% και άνω, συνυπολογίζονται ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο ορισμός του μέλους τρίτεκνης οικογένειας αφορά στον διορισμό/πρόσληψη στην δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του «νόμου Πεπονή» (2190/1994).Προβλέπεται επίσης ότι τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, που κατέχουν Βεβαίωση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας για τον διορισμό ή την πρόσληψή τους.

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις, η κυβέρνηση επιταχύνει και επεκτείνει τις θεσμικές αλλαγές που επιδιώκουν την ενίσχυση και ενδυνάμωση της Δημόσιας Διοίκησης με την εκπαίδευσητου ανθρώπινου δυναμικού και την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

.

2,5 κιλά κάνναβης ξετρύπωσε η Ασφάλεια Κορίνθου

Previous article

Η όπερα “Τραχίνιες” του Σοφοκλή στο Λουτράκι

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.