1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Πελοπίδας Καλλίρης: Τα λεφτά δεν επαρκούν

0

Με αφορμή την υπερψήφιση του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στο πλαίσιο της ψήφισης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το οικονομικό έτος 2019, ο οποίος καταρτίστηκε  σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί κατάρτισης και υποβολής προϋπολογισμού των Περιφερειών (2019), όπως και της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επισημαίνονται από τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, κ. Πελοπίδα Καλλίρη τα ακόλουθα:

Η πρόβλεψη είσπραξης εσόδων για το οικονομικό έτος 2019 ανέρχεται στο ποσό των 10.143.057,84 ευρώ, ενώ για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού υπολογίσθηκε ταμειακό υπόλοιπο 6.501.142,75 ευρώ.Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Κορινθίας για το έτος 2019 στο σκέλος των εξόδων, διαμορφώθηκε στα 16.644.200,59 ευρώ.

Σημειώνεται ωστόσο ότι οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για την αντιμετώπιση των αναγκών της Π.Ε. Κορινθίας για δαπάνες μεταφοράς μαθητών έτους 2019 δεν επαρκούν, καθώς στο πλαίσιο της διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για τα σχολικά έτη 2018 – 2020, το εκτιμώμενο κόστος είναι πολύ υψηλότερο. Όμοια συνθήκη βεβαίως προέκυψε και στο παρελθόν, και τελικώς η διαφορά καλύφθηκε από τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιπλέον, δυστυχώς και στον εν λόγω Προϋπολογισμό επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες που κατ’ επανάληψη έχουν  διατυπωθεί και επισημανθεί από τον κ. Αντιπεριφερειάρχη, περί άστοχης και παρωχημένης απόδοσης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.). Συγκεκριμένα, οι Κ.Α.Π.που αποδίδονται για όλες τις κατηγορίες των δαπανών, στις Περιφέρειες και δη στις Περιφερειακές Ενότητες, στηρίζονται στην αρχική κατανομή του 2011, που έγινε κατά την έναρξη εφαρμογής του Καλλικράτη (Ν.3852/2010), χωρίς στο εξής να έχει γίνει αναπροσαρμογή/ανακατανομή, κυρίως βάσει των δημογραφικών, γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και κριτηρίων, όπως αναφέρεται στον σχετικό Νόμο.

Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια οι Κ.Α.Π. που αποδίδονται να είναι σαφώς κατώτεροι των πραγματικών αναγκών που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Περιφέρειες και οι Περιφερειακές Ενότητες για το έτος 2019, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο και της Π.Ε. Κορινθίας.

Αποτελεί επιβεβλημένη ανάγκη, και πρέπει επιτέλους να αποτελέσει κυρίαρχη προτεραιότητα της κεντρικής κυβέρνησης, η αντιμετώπιση αυτής της αστοχίας προς όφελος των πολιτών.

Την αρχή έκανε το Γυμνάσιο Περαχώρας…

Previous article

Προστάτεψε τον Κορινθιακό – Στείλε τις προτάσεις σου

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.