5_ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Κόρινθος γίνεται “πόλη που μαθαίνει”

0
Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018  Στο δημοτικό θέατρο Κορίνθου (8:30-16:15) Εγγραφή στην ημερίδα ΕΔΩ <<Οι πόλεις που μαθαίνουν>> (“Learning cities”) είναι ένα πρόγραμμα της UNESCO, στο οποίο αξιοποιείται η ολιστική και η Διά Βίου θεώρηση των διαφορετικών φορέων εκπαίδευσης και μάθησης μιας πόλης. Πρόσφατα άρχισαν συζητήσεις για συνεργασία μεταξύ ελληνικών πόλεων που μαθαίνουν με την ενεργό συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης(ΕΕΤΑΑ). Η Ημερίδα <<Η Κόρινθος που μαθαίνει>>, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2018, έρχεται να αξιοποιήσει τα προαναφερθέντα προς όφελος και της Κορίνθου. Αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης προηγούμενης Ημερίδας με θέμα <<Δυναμικές μορφές εκπαίδευσης πέρα από την Τυπική Εκπαίδευση στην Κορινθία. Απόπειρα αλληλογνωριμίας, ανατροφοδότησης, ενίσχυσης και δικτύωσης>>, που διοργάνωσε η Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης (ΜΜΠΠΕ) και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: <<Εκπαιδευτική Πολιτική,Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διοίκηση>> του Τμήματος Κοινωνκής και Εκπαιδευτικής Πολτικής (ΤΚΕΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ) σε συνεργασία με τον Σύλλογο <<Οι Φίλοι των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου Κορινθίων>> και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άσσου Λεχαίου Κορινθίας στις 8 Σεπτεμβρίου 2018. Η Ημερίδα <<Η Κόρινθος που μαθαίνει>> διευρύνει τη συνεργασία της ΜΜΠΠΕ του ΤΚΕΠ του ΠΑΠΕΛ με τον Δήμο Κορινθίων. Βασικός στόχος της είναι η καλύτερη προετοιμασία για την ένταξη της Κορίνθου στο Διεθνές Δίκτυο της UNESCO <<Οι πόλεις που μαθαίνουν>>. Η ένταξη αυτή διευκολύνει ελληνικές και διεθνείς συνέργειες και δικτυώσεις, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας  της εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη, στην ανάδειξη και την αξιοποίηση της τουριστίκης ανάπτυξης. Τελικοί στόχοι της ημερίδας είναι: 1.H ανταλλαγή καλών μεθοδολογιών, πολιτικών και πρακτικών εκπαίδευσης και μάθησης από <<Πόλεις που μαθαίνουν>>. 2.Η καλύτερη σύνδεση και συνεργασία της ΜΜΠΠΕ του ΤΚΕΠ του ΠΑΠΕΛ με τον δήμο Κορινθίων. 3.Η ανάδειξη σημαντικών δραστηριοτήτων φορέων εκπαίδευσης,μάθησης και τουριστικής ανάπτυξης της Κορίνθου. 4.Η προετοιμασία για την ένταξη της Κόρινθου στο Δίκτυο <<Οι πόλεις που μαθαίνουν>>.

Κάστανα: Το ιδανικό σνακ του χειμώνα

Previous article

Μειωμένη ποσοτικά και ποιοτικά η παραγωγή ελαιολάδου στην Πελοπόννησο

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.