1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ4_ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Χτύπησαν το καμπανάκι” στον Αλέκο Πνευματικό για όσα χρωστάει

1

Μετά από δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, ως και πολλές καταγγελίες δημοτών του Δήμου Κορινθίων, παρεμβήκαμε στον Δήμο Κορινθίων και τον κ.Δήμαρχο, ως ακολούθως:

Έχετε προχωρήσει σε ενέργειες που ελέγχονται για τη νομιμότητα τους σύμφωνα με τα δημοσιεύματα (για τις oποίες δεν είμαστε ακόμη αρμόδιοι), όμως δεν έχετε προχωρήσει σε ενέργειες που οφείλατε και οφείλετε να κάνετε, είναι απολύτως νόμιμες και θα συντελέσουν στην σαφή καλυτέρευση της καθημερινότητας των δημοτών που έχετε ταχθεί να υπηρετείτε.

Συγκεκριμένα:

Δεν έχετε προχωρήσει σε πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και δημιουργία πεζοδρομίων στην δεξιά πλευρά του (ρεύμα ανόδου) στην οδό Αγ. Άννης, η οποία πλέον είναι εξαιρετικά πολυσύχναστη σε οχήματα και πεζούς (έγγραφο μας 163/2017).

 

Δεν έχετε προχωρήσει στην αποκατάσταση του οδοστρώματος της ανωνύμου οδού μεταξύ Λ.Κορίνθου και Λ. Αθηνών, αν και ήδη υπάρχουν πολλαπλά μικροατυχήματα σε οχήματα (έγγραφο μας 218/2014), αν και ήδη έχει προβεί σε αυτοψία η τεχνική σας υπηρεσία.

 

Δεν έχετε προχωρήσει στην κατάργηση του πεζοδρόμου της οδού Ερμού, πεζοδρόμηση πλήρως άστοχη (έγγραφο μας 163/2017).

 

Δεν μας έχετε ενημερώσει (όπως άλλωστε και τους δημότες σας) για τις ενέργειες σας στο τμήμα των γραμμών ΟΣΕ μεταξύ των οδών Λ.Αθηνών και Πυλαρινού) για α) το ποσόν που δαπανήθηκε, β) ποιος έδωσε και ποιος ενέκρινε την εντολή για τις παραπάνω δαπάνες, γ) να αναρτήσετε δημόσια τα σχετικά παραστατικά, ως επίσης δ) την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο σε εφαρμογή του ν.3587/2007 (έγγραφο μας με αρθ.242/2017) και ε) πως παρεμβήκατε σε χώρο που δεν σας ανήκεικαι που προστατεύεται από τις διατάξεις του ν.3028/2002 περί προστασίας αρχαιοτήτων.

 

Δεν έχετε προχωρήσει σε άκρως αναγκαίες πράξεις για την ευταξία και προστασία των χώρων κοιμητηρίων του Δήμου σας (έγγραφά μας με αρθ.147, 149/2017 και 184/2017, 225/2017, 130/2018).

 

Εκκρεμεί από ικανού χρόνου αίτηση πάνω από 100 δημοτών στον Δήμο σας (σύμφωνα με τα αρθ.125, παλαιό Άρθρο 77 του ν.3852/2010, άρθρο 215 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει και της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004) για συζήτηση στο Δημοτικό σας Συμβούλιο θεμάτων των Κοιμητηρίων, αίτηση που δεν έχει εισαχθεί εισέτι προς συζήτηση μη νόμιμα, αφού αυτές οι αιτήσεις συζητούνται εντός το πολύ 30 ημερών.

 

Το ΙΝΚΑ Κορινθίας ελέγχει κάθε ενδεχόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και κινείται με γνώμονα την προστασία των συμφερόντων τους.

 

Καλέσαμε τον κ.Δήμαρχο να προβεί άμεσα στις οφειλόμενες ενέργειες του, όπως έχει καθήκον.

ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Μουρούτσος: Επέλεξα να παλέψω και να διορθώσω ότι στήριξα μια δημοτική αρχή που πλήγωσε την κοινωνία

Previous article

Οι 1000mods σου προτείνουν τι να κάνεις αν βρεθείς στο Χιλιομόδι

Next article

You may also like

1 Comment

  1. ΤΟ ΙΝΚΑ Κορινθίας και συγκεκριμένο στέλεχη του είναι ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ εχει αυτή η πόλη!
    Πάντα δίπλα στον πολίτη και πάντα συμπαραστάτες!
    Όλοι να φροντίσουμε να γίνουμε μέλη τους για να γιγαντώσουμε τη φωνή!
    Ειναι ο μοναδικός φορέας που ασχολείται πραγματικά για τη βελτίωση της καθημερινότητας του Κορίνθιου!

Comments are closed.