4_ΚΟΙΝΩΝΙΑ5_ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρόσκληση για συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης ενηλίκων στο δήμο Κορινθίων

0

Ο ∆ήμος Κορινθίων ενημερώνει ότι στο Κ.∆.Β.Μ του ∆ήμου Κορινθίων την προσεχή περίοδο θα δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων :

1.Βασικά Ιταλικά Α1 για αρχάριους .
 
2.Επεξεργασία Κειμένου – Υπολογιστικά Φύλλα – ∆ιαδίκτυο (Ι)
 
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται:
α) η συμπλήρωση σχετικής αίτησης
β) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:

Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) ∆ήμου Κορινθίων
∆ιεύθυνση: Κολιάτσου 32 ,
Κόρινθος Τηλ.: 2741361016 – 2741361000

Αιτήσεις συμμετοχής καθημερινά ∆ευτέρα – Παρασκευή
Κολιάτσου 32 (∆ημαρχείο , Ισόγειο ,Τμήμα πρωτοκόλλου)
Ώρες : 10:00 πμ. – 13:00μ.μ.
Πληροφορίες :κ. Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα και στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Κορινθίων όπου θα παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

∆ηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2018,
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας αιτήσεων .

Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης .

Την αξιοποίηση του στρατοπέδου Κορίνθου ζήτησε ο Τατούλης από τον Καμμένο

Previous article

Κόρινθος | Εκδήλωση για την ανταποδοτική ανακύκλωση

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.