1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ4_ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

H Κομισιόν μπαίνει στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και ζητά οικονομικά στοιχεία και ανακύκλωση πέντε ρευμάτων!

0

Διευκρινίσεις για τη συνολική οικονομική κατάσταση του ΦΟΔΣΑ (ταμειακές ροές, καθαρά έσοδα, χρέος), όπως και για την οικονομική δυνατότητά του, ζητα η Κομισιόν, καθώς κρίνει ότι ο ΦΟΔΣΑ έχει δώσει «ανεπαρκείς πληροφορίες» σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη των τελών εισόδου (gate fee) από τους δικαιούχους δήμους που θα παραδίδουν τόνους απορριμμάτων στις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων.

Όπως αποκαλύπτει το ilektrav.gr η Κομισιόν ζητά διευκρινίσεις για την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου σε σχέση με τους δήμους, γιατί εντοπίζει ότι «το τέλος εισόδου δεν κάνει διάκριση μεταξύ μεικτών και χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων».

«Στην πραγματικότητα, το τέλος εισόδου φαίνεται να παρέχει χαμηλότερο τιμολόγιο για τους δήμους που παραδίδουν μεγάλες ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεικτών αποβλήτων, κάτι που φαίνεται αντιστρατηγικό», αναφέρει στο έγγραφό της η Κομισιόν.

Αλαλούμ με τις ποσότητες ανακύκλωσης.

Με δεδομένο ότι οι υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων, που επρόκειτο να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους, πρέπει να είναι προσανατολισμένες στην επίτευξη του στόχου της ανακύκλωσης, η Κομισιόν ζητά διευκρινίσεις για το «αν η υποδομή επεξεργασίας που καλύπτεται από το έργο είναι τεχνικά σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε να μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερος στόχος ανακύκλωσης».

Αυτό γιατί από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης που διαχειρίζεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) προκύπτει ότι η χρηματοδότηση των εν λόγω υποδομών περιορίζεται στο 50% της συνολικής παραγωγής αποβλήτων της περιφέρειας.

Ωστόσο, η προς έγκριση πρόταση του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου αναφέρει ότι οι υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων έχουν σχεδιαστεί ώστε να επεξεργάζονται επί του συνόλου των 280.000 ετήσιων τόνων διαχείρισης απορριμμάτων, όχι τους 140.000 τόνους, αλλά τους 190.000 τόνους! Οπότε και επ’ αυτού η Κομισιόν ζητά διευκρινίσεις, καθώς δεν υπάρχει αντιστοίχιση της δυναμικότητας των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων με τις υπό διαχείριση ποσότητες.

Επανασχεδιασμός για την επίτευξη ανακύκλωσης

Παράλληλα, η Κομισιόν ζητά διευκρινίσεις αναφορικά με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την ανακύκλωση υλικών έως το 2035. Παρότι η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι μέχρι την έναρξη λειτουργίας και των τριών μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς μέχρι στιγμής λειτουργεί η μία στην Τρίπολη, δεν μπορούν να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι της ανακύκλωσης, υπογραμμίζει όμως ότι η στοχοθεσία έως το 2035 παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, περί το 10%, ενώ θα έπρεπε να προσανατολίζεται στο 65%!

Επίσης, η ταφή σύμμεικτων απορριμμάτων με βάση τον σχεδιασμό του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για το 2035 είναι στο 22%, παρότι η ευρωπαϊκή στοχοθεσία είναι στο 10% για το σύνολο του όγκου των απορριμμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο η Κομισιόν επισημαίνει στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου ότι «τα κριτήρια επιλογής του ΥΜΕΠΕΡΑΑ καθιστούν υποχρεωτική για τους δήμους τη θέσπιση λειτουργικών συστημάτων χωριστής συλλογής πέντε ρευμάτων αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και βιολογικά απόβλητα), σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, πριν ή στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων επεξεργασίας αποβλήτων».

Για αυτό η Κομισιόν συστήνει στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου να της παραδώσει σχέδιο για τη συλλογή και/ή επεξεργασία των πέντε ρευμάτων αποβλήτων.

Εμπλοκή στο έργο διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου προέκυψε μετά την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν). Αποφάσισε μάλιστα τη διακοπή του έργου κατασκευής μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, που θα υλοποιούνταν μέσω του χρηματοδοτικού μοντέλου Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Παράλληλα, η νέα διοίκηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου καλείται εντός των επόμενων δύο μηνών να καταθέσει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις.

Τα προβλήματα με το έργο διαχείρισης απορριμμάτων ξεκινούν από το 2012 και τη διοίκηση Τατούλη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στο υπό έγκριση έργο περιλαμβάνονταν τρεις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, δύο σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων και τρεις χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων. Από τότε όμως η Κομισιόν είχε επισημάνει ότι ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου), παρότι ήταν ο κύριος υλοποίησης του έργου, «δεν έχει την ικανότητα να υλοποιήσει και να διαχειριστεί επιτυχώς το έργο ΣΔΙΤ» παρά την προγραμματική συμφωνία που είχε υπογράψει με τη διοίκηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Με αυτά τα δεδομένα η Κομισιόν ζητά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου να τις παρασχεθούν:

  • Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου (και των περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται σε αυτό) από την περιφέρεια με την απαραίτητη μεταφορά όλων των νομικών, οργανωτικών και οικονομικών υποχρεώσεων.
  • Η γραπτή βεβαίωση του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου με την οποία επιβεβαιώνει την προθυμία/απόφασή του να αναλάβει το έργο και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό. Απαιτείται απόφαση από όλα τα μέλη του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, δηλαδή από όλους τους εμπλεκόμενους δήμους να εγκρίνουν αυτήν τη βεβαίωση.
  • Η γραπτή επιβεβαίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο Πελοποννήσου του ΦΟΔΣΑ ότι η τιμολογιακή πολιτική που αποτυπώνεται στην ανάλυση κόστους-οφέλους τής αίτησης έχει εγκριθεί από την απαραίτητη πλειοψηφία των δήμων και θα εφαρμοστεί όπως περιγράφεται.

Επί της ουσίας, απαιτείται η γραπτή επιβεβαίωση από κάθε δήμο-μέλος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου ότι τα απόβλητα που συλλέγονται και παραδίδονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας (ποσότητες, σύνθεση) θα ανταποκρίνονται στην εξέλιξη που εμπεριέχεται στη χρηματοοικονομική ανάλυση. Ταυτόχρονα, η Κομισιόν ζητά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό προσωπικού, τα προσόντα αυτού, που απασχολείται στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και θα εμπλακεί με το έργο.

ΠΗΓΗ: Ilektrav.gr

ΒΕΛΟ ΒΟΧΑ: Πρόστιμα σε όσους κλέβουν το νερό και αστάθεια στον συνδυασμό του Δημάρχου

Previous article

5,8 εκατ. για αντιπλημμυρικά στο Σχίνο

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.