1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ4_ΚΟΙΝΩΝΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σκηνικό αποκάλυψης σε Γεράνεια και Στεφάνι: Φωτοβολταϊκά Ανεμογεννήτριες η νέα χλωρίδα

0

Δεν είναι ψέμα πως εδώ και λίγες μέρες επιχειρείται να δημιουργηθεί στο Στεφάνι και στα Γεράνεια ένα σκηνικό δυστοπίας με απόκοσμες εικόνες όπου η χλωρίδα  θα αντικατασταθεί από μικρή μαύρη βλάστηση (Φωτοβολταϊκά) και μεγάλα άσπρα δέντρα (Ανεμογεννήτριες).

Στο Στεφάνι

Όπως μπορεί να διακρίνει ο καθένας, το χωριό (μέσα στον μαύρο κύκλο), περικυκλώνεται (η λέξη χωρίς εισαγωγικά) από τεράστιες εκτάσεις με φωτοβολταϊκά (μπορείτε να δείτε τις εκτάσεις με διαφορετικούς χρωματισμούς) και ενώ ήδη υπάρχουν στην κορυφογραμμή σειρές από ανεμογεννήτριες.

Πάνω από το χωριό, οι μπλε εκτάσεις δεν είναι λίμνες. Είναι τα δύο μεγάλα νέα πάρκα φωτοβολταϊκών που έχουν πάρει έγκριση και έχουν έκταση 1340 και 800 στρέμματα το καθένα! Νότια του χωριού, με διαφορετικούς χρωματισμούς αποτυπώνονται φωτοβολταϊκά πάρκα που άλλα υπάρχουν και άλλα είναι σε διαφορετικές φάσεις υλοποίησης του σχεδιασμού τους.

Στα Γεράνεια

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) άναψε το «πράσινο φως» για το νέο mega αιολικό project της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων. Το πάρκο θα γίνει στην θέση Συκιές-Πίντιζα των Αγίων Θεοδώρων και θα έχει μέγιστη ισχύ παραγωγής 298,2 MW. Ο σταθμός προβλέπεται να περιλαμβάνει 71 ανεμογεννήτριες (13 και 58) διαμέτρου φτερωτής 115,7 μέτρων.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα υψηλή επένδυση και για ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα αιολικών πάρκων στη χώρα. Η διάρκεια ισχύος της άδειας είναι για 25 έτη (έως 19/4/2049), ενώ η υλοποίηση της μεγάλης επένδυσης θα εξασφαλιστεί μέσω ιδίων κεφαλαίων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής και τραπεζικής χρηματοδότησης.

Στο χάρτη των Γερανείων

1) με κόκκινο είναι οι εκτάσεις που κάηκαν το 2021
2) με κίτρινο είναι οι αιτήσεις που έχουν γίνει για ανεμογεννήτριες ( σε λίγες μέρες θα είναι πράσινο)
3) με πράσινο είναι οι αιτήσεις, που έχουν πάρει βεβαίωση παραγωγού
4) τα μπεζ τετράγωνα είναι οι μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά: Οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

Η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας είναι γενικά θεωρημένη ως μια πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας όπως ο άνθρακας και το πετρέλαιο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες έρευνες και αναφορές που αναδεικνύουν δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο κλίμα μιας περιοχής. Οι βασικοί τομείς ανησυχίας περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Αλλαγή στη χρήση γης: Η εγκατάσταση μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων απαιτεί εκτεταμένες εκτάσεις γης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποψίλωση δασών ή άλλων φυσικών εκτάσεων, προκαλώντας απώλεια βιοποικιλότητας και διαταραχή των οικοσυστημάτων .
 2. Επιπτώσεις στην τοπική πανίδα και χλωρίδα: Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μπορεί να επηρεάσει την τοπική πανίδα, ιδιαίτερα τα είδη που εξαρτώνται από το φυσικό περιβάλλον που καταλαμβάνεται από τα φωτοβολταϊκά. Επιπλέον, η εγκατάσταση μπορεί να αλλάξει το μικροκλίμα της περιοχής, επηρεάζοντας τα φυτά και τα ζώα .
 3. Θερμικό αποτύπωμα: Τα φωτοβολταϊκά πάνελ απορροφούν και μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία, αλλά η επιφάνειά τους μπορεί να εκπέμπει θερμότητα. Σε μεγάλες συγκεντρώσεις, αυτό μπορεί να επηρεάσει το μικροκλίμα της περιοχής, αν και αυτές οι επιπτώσεις είναι γενικά μικρές σε σύγκριση με τα οφέλη της χρήσης ηλιακής ενέργειας .
 4. Κατασκευή και διάθεση: Η διαδικασία κατασκευής των φωτοβολταϊκών πάνελ περιλαμβάνει τη χρήση υλικών και ενέργειας, και η παραγωγή τους μπορεί να προκαλέσει ρύπανση. Επιπλέον, η διάθεση παλαιών ή κατεστραμμένων πάνελ μπορεί να δημιουργήσει περιβαλλοντικά προβλήματα αν δεν ανακυκλωθούν σωστά .

Εντούτοις, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αρνητικές επιπτώσεις των φωτοβολταϊκών είναι συνήθως λιγότερο σοβαρές σε σύγκριση με αυτές των παραδοσιακών πηγών ενέργειας. Οι περισσότερες έρευνες υποστηρίζουν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά, ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής .


Πηγές:

 1. Hernandez, R. R., Easter, S. B., Murphy-Mariscal, M. L., Maestre, F. T., Tavassoli, M., Allen, E. B., … & Allen, M. F. (2014). Environmental impacts of utility-scale solar energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, 766-779.
 2. Lovich, J. E., & Ennen, J. R. (2011). Wildlife conservation and solar energy development in the desert southwest, United States. BioScience, 61(12), 982-992.
 3. Barron-Gafford, G. A., Minor, R. L., Allen, N. A., Cronin, A. D., Brooks, A. E., & Pavao-Zuckerman, M. A. (2016). The photovoltaic heat island effect: Larger solar power plants increase local temperatures. Scientific Reports, 6, 35070.
 4. Fthenakis, V., & Kim, H. C. (2011). Photovoltaics: Life-cycle analyses. Solar Energy, 85(8), 1609-1628.
 5. IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (2011).

Ανεμογεννήτριες: Οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

Οι ανεμογεννήτριες είναι γενικά θεωρημένες ως μια από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς παράγουν ενέργεια χωρίς άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες έρευνες και αναφορές που επισημαίνουν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των ανεμογεννητριών στο περιβάλλον και στο κλίμα μιας περιοχής. Ορισμένες από αυτές τις επιπτώσεις περιλαμβάνουν:

 1. Επιπτώσεις στην τοπική πανίδα: Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα πουλιά και τις νυχτερίδες. Οι πτήσεις τους μπορεί να διασταυρωθούν με τις περιστρεφόμενες λεπίδες των ανεμογεννητριών, οδηγώντας σε θανάτους αυτών των ζώων. Αυτή η επίπτωση είναι ιδιαίτερα σοβαρή για τα είδη που βρίσκονται σε κίνδυνο ή για τα μεταναστευτικά πουλιά .
 2. Αλλαγές στο τοπίο και τη χρήση γης: Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών απαιτεί μεγάλες εκτάσεις γης και μπορεί να αλλοιώσει το φυσικό τοπίο. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αισθητική του περιβάλλοντος και να επηρεάσει την τουριστική δραστηριότητα .
 3. Θόρυβος και δονήσεις: Οι ανεμογεννήτριες παράγουν θόρυβο, τόσο από την περιστροφή των λεπίδων όσο και από τη λειτουργία του εξοπλισμού. Αυτές οι ηχητικές εκπομπές μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν κοντά σε αιολικά πάρκα και να επηρεάσουν την τοπική πανίδα .
 4. Επιπτώσεις στο μικροκλίμα: Μεγάλες συγκεντρώσεις ανεμογεννητριών μπορεί να επηρεάσουν το τοπικό μικροκλίμα. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι ανεμογεννήτριες μπορούν να επηρεάσουν τα πρότυπα ροής του αέρα και την τοπική θερμοκρασία, αν και αυτές οι επιπτώσεις θεωρούνται γενικά μικρές σε σύγκριση με τις κλιματικές επιπτώσεις της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα .
 5. Κατασκευή και συντήρηση: Η κατασκευή και η συντήρηση ανεμογεννητριών απαιτεί τη χρήση υλικών και ενέργειας. Η διαδικασία κατασκευής μπορεί να έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης γης, της παραγωγής αποβλήτων και της εκπομπής ρύπων .

Παρότι υπάρχουν αυτές οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, οι ανεμογεννήτριες παραμένουν μια από τις πιο καθαρές και βιώσιμες λύσεις για την παραγωγή ενέργειας σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι τα οφέλη της χρήσης ανεμογεννητριών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υπερτερούν των αρνητικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα όταν η εγκατάσταση και η λειτουργία τους γίνονται με κατάλληλο σχεδιασμό και μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων.


Πηγές:

 1. Thaxter, C. B., Buchanan, G. M., Carr, J., Butchart, S. H. M., Newbold, T., Green, R. E., Tobias, J. A., Foden, W. B., & O’Brien, S. (2017). Bird and bat species’ global vulnerability to collision mortality at wind farms revealed through a trait-based assessment. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 284(1862), 20170829.
 2. Voigt, C. C., & Kingston, T. (2016). Bats in the Anthropocene: Conservation of Bats in a Changing World. Springer International Publishing.
 3. Pasqualetti, M. J. (2011). Opposing wind energy landscapes: A search for common cause. Annals of the Association of American Geographers, 101(4), 907-917.
 4. Abbasi, S. A., & Abbasi, N. (2000). The likely adverse environmental impacts of renewable energy sources. Applied Energy, 65(1-4), 121-144.
 5. Zhou, L., Tian, Y., Baidya Roy, S., Thorncroft, C., Bosart, L. F., & Hu, Y. (2012). Impacts of wind farms on land surface temperature. Nature Climate Change, 2(7), 539-543.
 6. Schleiss, P., Franca, M. J., Juez, C., & De Cesare, G. (2016). Sediment balance for sustainable river management. Hydrology and Earth System Sciences, 20(9), 4191-4210.

Ανάβαση – Διαμαρτυρία στα Γεράνεια: – Μαζί για την Προστασία των Γερανείων

Previous article

Κιάτο-Ροδοδάφνη: “Τρέχει” το έργο της ηλεκτροκίνησης για τη διασύνδεση Πελοποννήσου με το σιδηροδρομικό δίκτυο της πρωτεύουσας

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.