4_ΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται το “e-parents”: Θα ενημερώνει τους γονείς για τους βαθμούς, τις απουσίες και τα διαγωνίσματα των παιδιών τους

0

Μέσα στη νέα σχολική χρονιά αναμένεται να λειτουργήσει η νέα πλατφόρμα «e-Parents» για την ενημέρωση των γονέων των μαθητών

Οι καθηγητές θα έχουν ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια τους για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού

Ειδική εφαρµογή θα έχουν στη διάθεσή τους οι γονείς, για να βλέπουν online τις απουσίες των παιδιών τους και την πρόοδό τους στο σχολείο, τους βαθµούς στα διαγωνίσµατα, τις εκδροµές, τις σχολικές γιορτές, αλλά και την πορεία διδασκαλίας της ύλης στο σχολείο, ενώ θα υπάρχει και ψηφιακή επικοινωνία των εκπαιδευτικών µε τους γονείς.

Το νέο αpp, που µε ένα πάτηµα κουµπιού θα συνδέει τους γονείς µε τη σχολική κοινότητα από το γραφείο τους ή το σπίτι τους, θα είναι σύντοµα διαθέσιµο για κινητά iOS και Android, ενώ η λειτουργία του είναι βασισµένη στη βασική φιλοσοφία που ξεκίνησε από το gov.gr, το οποίο υλοποίησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, και αφορά τη διαλειτουργικότητα, καθώς η εφαρµογή φέρνει για πρώτη φορά δεδοµένα του βασικού εκπαιδευτικού µητρώου MySchool στα χέρια των γονιών.

Στόχος είναι η απλοποίηση και η κατάργηση των φυσικών εγγράφων και η ψηφιοποίηση της επικοινωνίας σχολείου/εκπαιδευτικής κοινότητας και γονέων. Οι εκπαιδευτικοί, εκτός από την επικοινωνία-διάδραση µε γονείς και µαθητές, θα καλούνται να ενηµερώνουν online το τετράδιο ύλης κάθε µαθήµατος, όπου θα σηµειώνουν τι διδάσκουν κάθε µέρα και πώς προχωράει η διδακτέα ύλη.

Επίσης, θα καταγράφονται οι θεµατικές που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Εργαστηρίων ∆εξιοτήτων. Γίνεται το πρώτο βήµα για το ψηφιακό σχολείο, καθώς θα γίνει ψηφιοποίηση ηµερήσιου δελτίου φοίτησης (απουσιολογίου), ώστε να ενισχύεται η διαφάνεια στην προσµέτρηση απουσιών, και αυτόµατη ενηµέρωση των γονέων για τις απουσίες των παιδιών τους µέσω της εφαρµογής eParents, που είχε δροµολογήσει ο κ. Πιερρακάκης από τη θητεία του στο υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης.

Ο γονιός θα έχει στο χέρι του ένα σύστηµα εφαρµογών που θα του επιτρέπει να έχει τον έλεγχο της καθηµερινής σχολικής ζωής του παιδιού του, να παρακολουθεί τις επιδόσεις του και ανά πάσα στιγµή να µπορεί να θέτει ερωτήµατα στους καθηγητές, αλλά και να ενηµερώνεται για θέµατα που αφορούν τη σχολική κοινότητα. Επίσης, οι καθηγητές, στο πλαίσιο και της Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέµηση του σχολικού εκφοβισµού, θα έχουν ένα εργαλείο στα χέρια τους, µέσω του οποίου θα µπορούν ανά πάσα στιγµή να ενηµερώνουν τον γονιό για µια ξαφνική πτώση βαθµολογίας ή για κάποιο περιστατικό στο σχολείο. Εκτός από τους καθηγητές, οι γονείς θα µπορούν να συνοµιλούν µε τον ψυχολόγο του σχολείου σε περίπτωση που αυτό απαιτείται. Το σχέδιο e-parents, που προωθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σύµφωνα µε πληροφορίες, έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Αποτελεί το ψηφιακό interface γονέων και κηδεµόνων µε το σχολείο µέσω του gov.gr

Η νέα εφαρµογή βασίζεται στη φιλοσοφία που ξεκίνησε από το gov.gr, αυτής των διαλειτουργικοτήτων. Η εφαρµογή, δηλαδή, φέρνει για πρώτη φορά δεδοµένα του βασικού εκπαιδευτικού µητρώου MySchool «µπροστά» στους γονείς.
Στόχος είναι η απλοποίηση και η κατάργηση φυσικών εγγράφων/ψηφιοποίηση της επικοινωνίας σχολείου-εκπαιδευτικής κοινότητας και γονέων. Ενδεικτικό παράδειγµα: η συναίνεση γονέα για σχολική εκδροµή.
Οι βασικές διαλειτουργικότητες της εφαρµογής προέρχονται από την πλατφόρµα και το µητρώο του MySchool, καθώς διαλειτουργεί και µε τον µηχανισµό παραγωγής εγγράφων του gov.gr.

Οι γονείς, αφού κατεβάσουν την εφαρµογή, αυθεντικοποιούνται και ταυτοποιούνται σε αυτή µέσω κωδικών TaxisNet. Στη συνέχεια ταυτοποιούν όσα παιδιά έχουν. Για κάθε παιδί µπορούν να προβάλλουν την καρτέλα µαθητή, που περιλαµβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και λειτουργίες, αλλά και να αλληλεπιδρούν µε τον εκ[1]παιδευτικό και γενικότερα µε ανθρώπους από το σχολείο, όταν αυτό ζητείται.

Στις λειτουργίες εφαρµογής, οι γονείς θα µπορούν να κάνουν προβολή της καρτέλας του µαθητή, των απουσιών του, όπως είναι δηλωµένες στο MySchool, προβολή βαθµών, ελέγχου προόδου, και θα υπάρχει η δυνατότητα για έκδοση ψηφιακά υπογεγραµµένου εγγράφου µέσω του Gov.gr µε τον έλεγχο προόδου.

Παράλληλα, µέσω αυτής της εφαρµογής ο γονιός θα µπορεί να ενηµερώνεται από τον δάσκαλο ή τον καθηγητή ή ο εκπαιδευτικός θα έχει τη δυνατότητα να µιλά µε όλους τους γονείς ή µεµονωµένα. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός θα µπορεί να στέλνει ανακοινώσεις σχετικά µε µια σχολική εκδροµή ή γιορτή.

∆ίνεται η δυνατότητα για αποστολή και ψηφιακή υπογραφή συναινέσεων από δα[1]σκάλους προς γονείς, όπως για παράδειγµα για συµµετοχή του µαθητή σε σχολική εκδροµή.

Νέο πλαίσιο απουσιών

Με τον νέο κανονισµό, το υπουργείο Παιδείας αυστηροποιεί το πλαίσιο προσέλευσης στα σχολεία, µε τον µαθητή που καθυστερεί έως και 15 λεπτά να µπει στο µάθηµα να λαµβάνει µία απουσία, ενώ, εάν έχει καθυστερήσει λιγότερο από 15 λεπτά τρεις φορές, λαµβάνει και σε αυτή την περίπτωση µία απουσία. Η αιτιολόγηση απουσιών από τους γονείς προβλέπεται µόνο για δύο συνεχόµενες ηµέρες, ενώ για περισσότερες ηµέρες απαιτείται ιατρική γνωµάτευση. Το σύνολο των απουσιών παραµένει 114, µε 50 αδικαιολόγητες και τις υπόλοιπες 64 δικαιολογηµένες. Ο σύλλογος διδασκόντων δεν µπορεί να διαγράφει τις απουσίες στο τέλος της χρονιάς, δυνατότητα που διατηρεί µόνο εφόσον συντρέχουν λόγοι υγείας. Τέλος, για την αποκατάσταση των ζηµιών σε περιπτώσεις βανδαλισµών ή κατά τη διάρκεια καταλήψεων, το σχολείο θα απευθύνεται στους γονείς και, αν αυτοί δεν ανταποκρίνονται, αυτό θα γνωστοποιείται στους δήµους.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

 

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πρόστιμα έως και 54.000 ευρώ – Ποια η προθεσμία

Previous article

Δήμος Βέλου-Βόχας: Παραίτηση – εξπρές Δημοτικής Συμβούλου – Η απάντηση του Θαν. Μανάβη

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.