1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Επιτρεπόμενο Ωράριο Λειτουργίας Καταστημάτων – ΛΟΥΤΡΑΚΙ

0

Τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές, επιτρέπεται να λειτουργούν, τηρούμενης της εργατικής νομοθεσίας:

1ον.  ΩΡΑΡΙΟ:  Από τις 6:00  έως  τις  21:00,

ΗΜΕΡΕΣ:  Από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, εκτός από τις εξής ημέρες:

α) την πρώτη ημέρα του έτους (Πρωτοχρονιά),
β) την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων (6η Ιανουαρίου),
γ) την Καθαρά Δευτέρα (κινητή εορτή), εκτός από τα καταστήματα τροφίμων,
δ) την ημέρα του εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 (25η Μαρτίου),
ε) την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα (κινητή εορτή),
στ) την ημέρα του εορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς (1η Μαΐου),
ζ) την ημέρα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου),
η) την ημέρα του εορτασμού της επετείου του «Όχι» (28η Οκτωβρίου),
θ) την ημέρα των Χριστουγέννων και την επομένη της (25η και 26η Δεκεμβρίου)  &
ι) την Κυριακή  κατά την οποία διεξάγονται εθνικές εκλογές >> ( παρ. 1 άρ 15Α  Ν. 4177/13, όπως ισχύει).

 

2ον. ΩΡΑΡΙΟ :   Όλες τις ώρες της ημέρας,

ΗΜΕΡΕΣ:    Όλες τις ημέρες της εβδομάδας, τα κάτωθι καταστήματα:

α) καταστήματα εστίασης παντός είδους,
β) κυλικεία, καντίνες, κάβες, καταστήματα λιανικής πώλησης ξηρών καρπών, μικρές αγορές («mini markets») συνεχούς λειτουργίας,
γ) φωτογραφεία,
δ) καταστήματα παροχής υπηρεσιών διασκέδασης παντός είδους,
ε) ξενοδοχεία,
στ) ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία και συναφή καταστήματα,
ζ) ανθοπωλεία,
η) πρατήρια υγρών καυσίμων,
θ) περίπτερα,
ι) καταστήματα και εγκαταστάσεις που λειτουργούν στους χώρους των Κεντρικών Αγορών,
ια) καταστήματα που κατατάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες *, σε δημοτικά διαμερίσματα με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ,
ιβ) γραφεία τελετών >> ( παρ. 2 άρθρο 15Α  Ν. 4177/13, όπως ισχύει).

 

3ον. ΩΡΑΡΙΟ :    Από τις 11:00 έως τις 20:00,

ΗΜΕΡΕΣ:    Τις εξής Κυριακές:

1) Στη Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδώρων, όλες τις Κυριακές του χρόνου  &

2) Στη Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου – Περαχώρας:
α) Την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη κάθε εκπτωτικής περιόδου.
β) τις δύο (2) Κυριακές, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων,
γ) την Κυριακή των Βαΐων,
δ) την τελευταία Κυριακή κάθε έτους,
ε) τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων και την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου.
στ) για το χρονικό διάστημα από 1η Απριλίου έως και 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Σημ.:        Αν οι Κυριακές των περ. α)  έως  ε) συμπίπτουν με επίσημη αργία, η  προαιρετική λειτουργία μεταφέρεται την αμέσως επόμενη Κυριακή που δεν συμπίπτει με επίσημη  αργία ( παρ. 1  άρθρο 16   Ν.  4177/13, όπως ισχύει &  υπ΄ αριθμ. πρωτ. Οικ. 5400/07.11.2013(ΑΔΑ: ΒΛΓ77Λ1-ΗΤΔ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Κορινθίας).

 

* Πολύ μικρές οντότητες, είναι οι οντότητες οι οποίες:

1ον.  Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

2ον. Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251),  από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη, που ο  κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.

Απεργιακή συγκέντρωση στην Κόρινθο – Διεκδικούν καλύτερους μισθούς και μέτρα περιορισμού της ακρίβειας

Previous article

Δωρεάν τεστ μαστογραφίας και Τεστ Παπανικολάου στον γυναικείο πληθυσμό του Δήμου Βέλου-Βόχας

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.