ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Βασίλης Νανόπουλος: “Αν τολμά ή μπορεί ο κ. Σταυρέλης ας κάνει διαφορετικά”

0

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ  καταγγέλλει την απροκάλυπτη μεθόδευση της δημοτικής αρχής του κ. Σταυρέλη υπερ  της εταιρίας συμφερόντων οικογένειας Κακογιάννη και σε βάρος των δημοτών του δήμου Κορινθίων .

Ακολουθεί δελτίου τύπου της Συμμαχίας Πολιτών:

Αν τολμά ή μπορεί ο κ Σταυρέλης ας κάνει διαφορετικά.

Χθες 26.3.24 και ώρα 1.26μμ εστάλη  με E-MAIL πρόσκληση της κας Στριμενοπούλου ως προέδρου της δημοτικής επιτροπής για έκτακτη συνεδρίαση μια ώρα μετά δηλαδή 2.30μμ. H εισήγηση του θέματος εστάλη 2.22μμ οκτώ λεπτά πριν τη συνεδρίαση και πρότεινε την απόρριψη της προσφυγής στην ΕΑΑΔΗΣΥ της εταιρίας Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 0Ε , τον αποκλεισμό 7 εταιριών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και ανάθεση στην εταιρία GSP GROUP IKE πρώην LECHI GROUP IKE με έκπτωση 1 % του έργου προϋπολογισμού 600.000 € για τα πεζοδρόμια – προαστιακός -Κόρινθος . Δεν υπήρξε καμία τηλεφωνική ενημέρωση και τα μέλη της δημοτικής επιτροπής του δήμου Κορινθίων που εκπροσωπούν την μείζονα μειοψηφία στη δημοτική επιτροπή –  Βασίλης Νανόπουλος , Γεώργιος Πούρος, Αθανάσιος Τσατσούλης απουσίασαν .

 

Θεωρούμε ότι η όλη μεθόδευση εγινε σκόπιμα  για να μην περιληφθεί η άποψή μας στην απόφαση που εστάλη αυθημερόν από το δήμο στο ΕΑΑΔΗΣΥ και να θεωρηθεί ομόφωνη .

Αυτά γίνονται επί δημαρχίας Σταυρέλη στην Κόρινθο .

Την ευθύνη που τους αναλογεί έχουν βεβαίως και όσοι ψήφισαν δηλαδή οι δημοτικοί σύμβουλοι Στριμενοπούλου, Παπαιωάννου, Γεωργακόπουλος, Μπονάτσου,  Δανιήλ, Μανωλάκης.

Διαφωνούμε με το περιεχόμενο της απόφασης της δημοτικής επιτροπής με ΑΔΑ 6ΨΜΕΩΛ7-1ΧΩ και

το Πρακτικό 13/2024 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κoριvθίωv της 26-3-2024 .

ΘΕΜΑ 1ο (μοναδικό) ημερήσιας διάταξης ήταν : «Διατύπωση απόψεων επί προδικαστικής προσφυγής με ΓΑΚ ΕΑΔΗΨΜΕΩΛ7-ΣΥ 363/12-3-2024 ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 101/2023 .

Θεωρούμε ότι τα επιχειρήματα της εταιρίας Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ  είναι νομικά ισχυρά , βάσιμα και δικαιολογημένα και για τους λόγους αυτούς ζητάμε από την αρμόδια επιτροπή της ΕΑΑΔΗΣΥ να τα κάνει δεκτά .

Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε ζητήσει να κηρύξει ο δήμος μη συμφέρουσα τη διαγωνιστική διαδικασία και να επαναληφθεί ο διαγωνισμός και να έχει ο δήμος έκπτωση στο έργο της τάξεως του 27 % που έδωσε μια από τις εταιρίες που αποκλείστηκαν και  είναι η ίδια που εκτελεί το έργο πεζοδρόμια στην πόλη της Κορίνθου που δημοπράτησε η δική μας δημοτική αρχή .

 

Δεν είχαμε Φωτιά στη Μυλοκοπή: Η Εξάπλωση Ψευδών Πληροφοριών στα Κοινωνικά Δίκτυα

Previous article

Αποκλεισμός όλων των αγροτών της Κορινθίας από παράταση Ασφαλιστικής Ικανότητας

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.