ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ο “ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ” έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων

0

Τριαντα-δύο θέματα έρχονται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων που έχει οριστεί για την Πέμπτη 28/3 στις 6:00 μ.μ.. Ένα από τα βασικότερα θέματα είναι το 1ο και είναι το εξής:

«(Α). Έγκριση: α) της Οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, µε την επωνυμία «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία – Δήμου Κορινθίων, με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Μ.Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.», β) της σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, µε την επωνυμία «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Ανώνυμη Μονοπρόσωπη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», µε διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Μ.Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.», γ) του σχεδίου καταστατικού του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, µε την επωνυμία «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία – Δήμου Κορινθίων, με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Μ.Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» (Β). Ορισμός: α) ενός εκπροσώπου του Δήμου Κορινθίων με τον αναπληρωτή του, στην Γενική Συνέλευση του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, µε την επωνυμία «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία – Δήμου Κορινθίων, με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Μ.Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.», β) ενός εκπροσώπου του Δήμου Κορινθίων με τον αναπληρωτή του, στο Διοικητικό Συμβούλιο του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, µε την επωνυμία «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία – Δήμου Κορινθίων, με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Μ.Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.», (Γ). Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων.

Στα υπόλοιπα θέματα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον είναι:
– Έγκριση του απολογισμού των δράσεων Τουριστικής Προβολής έτους 2023 και του σχεδίου δράσεων Τουριστικής Προβολής με ενδεικτικό προϋπολογισμό έτους 2024.
–  Αποδοχή παραχώρησης τμήματος του πρώην στρατοπέδου ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

Σε επαναλειτουργία η διώρυγα της Κορίνθου – Από την 1η Μαΐου 2024

Previous article

Αστυνομικοί Κορινθίας: “Ξεγυμνωμένη η Κορινθία – Υποφέρουμε από εγκληματικότητα και έλλειψη προσωπικού”

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.