1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ4_ΚΟΙΝΩΝΙΑΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Νεμέα: 1η Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας

0

Νεμέα: 1η Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η Ειδική , Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας «ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ» της Δημοτικής Αρχής , που θα διεξαχθεί την 1η του μήνα Μαρτίου έτους 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης , στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στη Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και του άρθρου 67Α παρ.1 ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ εγκ.1237/94548/06.11.2023 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ).

Σας γνωστοποιούμε ότι καταληκτική ημερομηνία για την έγγραφη υποβολή θεμάτων από τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ορίζεται η Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail nemeaota@nemea.gr , ώστε να καταρτιστεί η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος, πρόεδρος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα.

Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας

Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων.

Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση.

Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιαδήποτε απόφασης.

Για τη συνεδρίαση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 10 του άρθρου 67, περί απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου.

Θανάσης Μανάβης: “Την έκλεβαν, την Ρήμαζαν αλλά Επιστρέφει στους Πολίτες μας”

Previous article

Για τέταρτη φορά Πρωταθλητής Ελλάδος ο Κορίνθιος πυγμάχος Παναγιώτης Κωστούρος

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.