- Διαφήμιση -

Στην υπογραφή της συστατικής πράξης του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ  Α.Ε.» προχώρησαν την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021, οι Δήμαρχοι Κορινθίων, Βασίλης Νανόπουλος, Βέλου Βόχας, Αννίβας Παπακυριάκος, και Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, Γιώργος Γκιώνης.

Σε κοινή ανακοίνωση υποστηρίζουν πως τα οφέλη από την σύμπραξη των τριών όμορων Δήμων, διαμέσου της λειτουργίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού, είναι πολλαπλά και σημαντικά σε κάθε τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης  και ιδιαιτέρως:

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

  • Στον επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό τομέα με την υποστήριξη των μελών του,
  • Στο τομέα εκτέλεσης, εποπτείας κι επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων για λογαριασμό των μελών που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό καθώς και στο τομέα υποστήριξης τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόμησης,
  • Στο τομέα σχεδιασμού, εφαρμογής, υλοποίησης, αξιολόγησης και παρακολούθησης εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, καθώς με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών, δίνεται πλέον η δυνατότητα ουσιαστικής και άμεσης υποβοήθησης προς τους Δήμους.

 Άξιο αναφοράς είναι φυσικά το κεφάλαιο των χρηματοδοτικών Προγραμμάτων που έχουν ξεκινήσει ή αναμένονται άμεσα (ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης», Πρόγραμμα Ταμείου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0»), όπου επίσης ο Αναπτυξιακός Οργανισμός των τριών Δήμων θα έχει ουσιαστικό ρόλο και δράσεις, στοχεύοντας στην διαχείριση τους προς όφελος των συνεργαζόμενων Δήμων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία των τριών Δημάρχων, στηριζόμενη σε σκοπούς αναπτυξιακούς, επιστημονικούς, προώθησης της απασχόλησης και προβολής των περιοχών τους, έχει ως κύριο και βασικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών τους.