- Διαφήμιση -

 

Η ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

ενημερώνει τους κτηνοτρόφους που κατέχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός κατοικημένων περιοχών ή πλησίον αυτών και επιθυμούν να ενταχθούν στην διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης ότι μπορούν λόγω περιορισμένου χρόνου να υποβάλουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 4/12/2017, τουλάχιστον αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος και στην συνέχεια, και μετά την ημερομηνία αυτήν, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά ύπαρξης ζωικού κεφαλαίου κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4056/2012 και έκδοσης προσωρινής και οριστικής άδειας διατήρησης).

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας και εφόσον δεν έχει υποβληθεί η ανωτέρω αίτηση, με απόφαση του Περιφερειάρχη διακόπτεται η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στην Δ.Α.Ο.Κ  Π.Ε Κορινθίας, Γ. Παπανδρέου 24.

Για πληροφορίες στο τηλ.2741363319, -320.