- Διαφήμιση -

Αίτημα Επιμελητηρίου Κορινθίας προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα αναφορικά με το πρόγραμμα «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Με επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας υποβάλει αίτημα για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φακέλου των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», στο οποίο αναμένεται να υποβληθούν πλήθος αιτήσεων.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Να αναφέρουμε πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι 03/11/2020 και δεν προβλέπεται παράταση συμφώνα με την πρόκληση. Γεγονός όμως ότι την ίδια περίοδο είναι σε εξέλιξη υποβολές και άλλων προγραμμάτων της Περιφέρειας μας,  έχει προκληθεί συνωστισμός από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για χορήγηση των πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο. Με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η άμεση χορήγηση των πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο και να συσσωρεύονται πολλές  περιπτώσεις όπου η καθυστέρηση ξεπερνάει τις 15 ημέρες.

Ο κος Πιτσάκης ζητάει να εξεταστεί το αίτημα του Επιμελητήριου Κορινθίας για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής έως την 13/11/2020 ή εναλλακτικά προς εξυπηρέτηση της κατάστασης, να γίνει δεκτό ως προσωρινό δικαιολογητικό η απόδειξη πρωτοκόλλου που  λαμβάνει ο αιτούμενος κατόπιν της υποβολής του αιτήματος ώστε να προχωρούν οι διαδικασίες καταθέσεις των δικαιολογητικών μέχρι να ληφθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό.