- Διαφήμιση -

Ἐκδόθηκε στήν πόλη μας μία νέα, ἀνέκδοτη μέχρι σήμερα, Ἀσματική Ἀκολουθία πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ, ἀπό τόν συμπολίτη μας Θεολόγο κ. Δημήτρη Κάτσουρα

Μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση ἐφέτος τῶν 100 ἐτῶν ἀπό τήν Κοίμηση τοῦ λαοφιλοῦς Ἁγίου Νεκταρίου (1920-2020) κυκλοφόρησε στήν πόλη μας ἀνέκδοτη μέχρι σήμερα Ἀσματική Ἀκολουθία πρός τιμήν του, τήν ὁποία συνέγραψε ἕνας λόγιος ἀσκητής μοναχός, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἔζησε τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του στήν Κορινθία.
Πρόκειται γιά τόν Κύπριο μοναχό Παῦλο (+1994), συγγραφέα καί ἀρθρογράφο, προερχόμενο ἀπό τήν περίφημη Μονή Σταυροβουνίου τῆς Κύπρου καί ἐν συνεχεία ὑπάρξαντα συνασκητή τοῦ συγχρόνου Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρουμάνου στήν ἔρημο τοῦ Χοζεβᾶ ( τόν τελευταῖο τόν ἁγιοκατέταξε προσφάτως τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων).
Ἡ Ἀκολουθία, ἡ ὁποία ὡς ὑμνολογικό κείμενο ἔχει ἐνδιαφέρον ὄχι μόνο θρησκευτικό, ἀλλά καί θεολογικό, φιλολογικό καί μουσικολογικό, εἶχε παραδοθεῖ ἀπό τόν συγγραφέα της στόν συμπολίτη μας Θεολόγο κ. Δημήτρη Κάτσουρα – μέ μεταπτυχιακές σπουδές εἰδικότητας στή Δογματική – ὁ ὁποῖος ἔκανε τήν ἔκδοση καί εἶχε τήν ἐπιμέλειά της.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Ἡ ἔκδοση, παραδοσιακή καί καλαίσθητη, ἔγινε ἀπό τίς ἐκλεκτές Ἐκδόσεις «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ» (Ἀθήνα) καί περιέχει στίς 72 σελίδες τοῦ νέου βιβλίου, ἐκτός τοῦ ὑμνολογικοῦ κειμένου τῆς Ἀσματικῆς Ἀκολουθίας, Μουσικό Παράρτημα μελοποιημένων (στή Βυζαντινή Μουσική) τμημάτων της, συνοπτικό Βίο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, βιογραφικό τοῦ ὑμνογράφου, καθώς καί τό ἐνδιαφέρον “ἱστορικό” τῆς συγγραφῆς τῆς Ἀκολουθίας.
Ἡ κεντρική διάθεση τῆς νέας ἐκδόσεως γίνεται ἀπό τό Βιβλιοπωλεῖο “ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ” (κέντρο Ἀθήνας, πλησίον Πλ. Ὁμονοίας), ἐνῶ στήν πόλη μας ἀπό τό Βιβλιοπωλεῖο τῆς κ. Σταυροπούλου Μ. (Κύπρου 18). Στήν περίοδο τοῦ lockdown οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά τήν προμηθευτοῦν ἀπό τόν ἐκδότη, κατόπιν ἠλεκτρονικῆς συνεννοήσεως (email: dimitrioskatsouras@gmail.com).

Εὐχόμαστε νά εἶναι “καλοτάξιδη” ἡ νέα ἔκδοση, ἡ ὁποία ἄλλωστε ἔχει ἤδη διαθέσει, ὅπως πληροφορούμαστε, τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ περιορισμένου ἀριθμοῦ τῶν ἀντιτύπων της.